sua-bang-bao-ho

Sửa đổi văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ là cơ sở pháp lý để xác định quyền sở hữu của chủ sở hữu với các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được đăng ký. Như vậy, khi có sự thay đổi thông tin về tên/địa chỉ của chủ VBBH; thay đổi chủ VBBH (chuyển dịch quyền sở hữu […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button