anh-khong-uy-quyen

Thực hiện công việc không có uỷ quyền

Vấn đề: Người thực hiện công việc không có ủy quyền có được trả thù lao không và những vấn đề liên quan. Trao đổi: Về khái niệm thực hiện công việc không có ủy quyền được BLDS 2015 quy định tại Điều 574. Để xác định một việc có phải là được thực hiện […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button