5ddbd320a55493404f7c13c9_Most Common Branch Office Issues and Possible Solutions

Thành lập Chi nhánh có Vốn đầu tư nước ngoài

Trong quá trình hoạt động, công ty sẽ có nhu cầu thành lập các đơn vị phụ thuộc nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty. Thành lập chi nhánh thường được các doanh nghiệp tại Việt Nam lựa chọn, bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy thủ […]

Điều chỉnh vốn đầu tư

Điều chỉnh vốn đầu tư

At the time of establishing an investment project, registering establishment of an enterprise, foreign-invested companies had their projections of investment capital and capital allocation, thereby registering a certain amount of capital with investment registration agency for project execution. What is investment capital? Pursuant to Law on Investment 2014, ‘investment capital’ means money and other assets […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button