favaw

Xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Nhãn hiệu là đối tượng Sở hữu trí tuệ dễ bị xâm phạm nhất, vì thế số lượng xâm phạm ngày càng gia tăng, gây thiệt hại không nhỏ cho chủ sở hữu cũng như ảnh hưởng lớn đến quá trình kinh doanh. Vì vậy, việc xử lý các hành vi xâm phạm là đòi […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button