anh-bai-dinh-cong

Quy định về đình công và xử lý

Vấn đề: Quy định về xử lý đình công không đúng trình tự và bất hợp pháp trong Bộ luật lao động 2019? Trao đổi: *. Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục: Cụ thể, theo Bộ luật Lao động 2019, trong thời hạn 12 […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button