Fake Real News Concept Flat Lay

GIẢ MẠO NHÃN HIỆU VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VI PHẠM

Cơ sở pháp lý: Luật SHTT 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 và 2022. Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 08 năm 2013, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 126/2021/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Liên tiếp phát hiện các […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button