Tin tức

doanh-nghiep-che-xuat

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CHẾ XUẤT TẠI VĨNH PHÚC – 州の工業地帯に外国投資の輸出加工企業の設立

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ về doanh nghiệp chế xuất. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các doanh nghiệp chế xuất với các doanh nghiệp trong khi thị trường Việt Nam được coi là quan hệ xuất nhập khẩu và phải theo các quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối hàng hóa từ khu chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất, được hưởng các ưu đãi về thuế đối với trường hợp khuyến khích.

輸出加工企業とは、輸出商品を生産し、輸出加工企業に関する政府の規制に基づいて設立および運営されている輸出および輸出活動の生産にサービスを提供する企業を意味します。ベトナム市場は輸出入関係であると見なされ、輸出加工企業と企業の間の物品交換関係は、輸出入に関する法律の規定を遵守しなければなりません。輸出加工企業は、輸出加工区から海外へ、または輸出加工区に輸入された外国から輸出された商品の輸出税および輸入税を免除され、インセンティブの場合には税制上の優遇措置が受けられます。

 1. Các bước thành lập doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc:
 2. Vinh Phuc州の工業地帯に外資系輸出加工企業を設立:
 • Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • 投資登録証明書の申請
 • Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • 営業登録証明書の申請
 1. 2. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 2. 投資登録証明書を付与する権限
 • Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án được hưởng chế độ chế xuất trong khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Vinh Phucの工業団地の輸出加工制度の資格を有するプロジェクトに対して投資登録証明書を発行する権限は、Vinh Phuc州の工業地帯の管理委員会に属しています。
 1. 3. Thành phần hồ sơ dự án đầu tư
 2. 投資プロジェクトファイル
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

個人である投資家の場合:

 • Giấy ủy quyền
 • 任書
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án
 • プロジェクト実施の提案書
 • Đề xuất thực hiện dự án: nêu rõ quy trình sản xuất, danh mục và tình trạng máy móc
 • プロジェクト実施の提案:製造プロセス、機械のリストとステータス
 • Bản thuyết minh năng lực tài chính nhà đầu tư
 • 投資家の財務能力の説明書
 • Bản giải trình về việc toàn bộ hàng hóa sản xuất để xuất khẩu
 • 輸出用に製造された商品の説明書
 • Hộ chiếu của nhà đầu tư (Hợp pháp hóa lãnh sự; công chứng dịch thuật tại Việt Nam)
 • 投資家のパスポート
 • Sao kê tài khoản ngân hàng chứng minh năng lực tài chính (Hợp pháp hóa lãnh sự; công chứng dịch thuật tại Việt Nam)
 • 財務能力を証明する銀行口座明細書
 • Hợp đồng thuê nhà xưởng, thuê đất và Giấy tờ bên cho thuê
 • 工場賃貸借契約、土地賃貸借契約書
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • 環境影響評価レポート

– Đối với nhà đầu tư là pháp nhân:

   法人である投資家の場合:                       

 • Giấy ủy quyền
 • 委任書
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án
 • プロジェクト実施の提案書
 • Đề xuất thực hiện dự án: nêu rõ quy trình sản xuất, danh mục và tình trạng máy móc
 • プロジェクト実施の提案:製造プロセス、機械のリストとステータス
 • Bản thuyết minh năng lực tài chính nhà đầu tư
 • 投資家の財務能力の説明書
 • Bản giải trình về việc toàn bộ hàng hóa sản xuất để xuất khẩu
 • 輸出用に製造された商品の説明書
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc thành lập dự án tại Việt Nam
 • ベトナムでのプロジェクト設立に関する投資家の決定
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Hợp pháp hóa lãnh sự; công chứng dịch thuật tại Việt Nam)
 • 事業者登録証
 • Báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm gần nhất (Hợp pháp hóa lãnh sự; công chứng dịch thuật tại Việt Nam)
 • 過去2年間の監査済み財務諸表
 • Hộ chiếu của người quản lý vốn (Hợp pháp hóa lãnh sự; công chứng dịch thuật tại Việt Nam)
 • 資本管理者のパスポート
 • Sao kê tài khoản ngân hàng chứng minh năng lực tài chính (Hợp pháp hóa lãnh sự; công chứng dịch thuật tại Việt Nam)
 • 財務能力を証明する銀行口座明細書
 • Hợp đồng thuê nhà xưởng, thuê đất và Giấy tờ bên cho thuê
 • 工場賃貸借契約、土地賃貸借契約書
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • 環境影響評価レポート
 1. 4. Quy trình xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 2. 投資登録証明書を申請
 • Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một Cửa của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
 • Vinh Phuc州の工業地帯の管理委員会に申請書を提出します
 • Bước 2: Xin ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng máy móc cũ
 • 企業が古い機械を使用する場合、省科学技術局の承認を求めます
 • Bước 3: Sau khi được Sở khoa học công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • 科学技術省からの承認を得た後、投資登録証明書を発行します
 1. 5. Thành lập doanh nghiệp
 2. 営業登録証明書の申請

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ gồm có:

投資登録証明書が付与された後、投資家は事業登録局-計画投資省に連絡して、企業登録証明書を発行します

 • Giấy ủy quyền
 • 委任書
 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp
 • 営業設立申請書
 • Điều lệ công ty dự thảo
 • 会社の定款の草案
 • Danh sách thành viên/ danh sách cổ động sáng lập
 • メンバーのリスト/設立株主のリスト
 • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • 外国人投資家としての株主リスト
 • Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật
 • 法定代理人のパスポート

* Đối với nhà đầu tư là pháp nhân cần cung cấp thêm:

  法人の場合、投資家は追加情報を提供する必要があります

 • Danh sách đại diện theo ủy quyền
 • 権限のある代表者のリスト
 • Điều lệ nhà đầu tư nếu nhà đầu tư là pháp nhân
 • 投資家の憲章
 • Quyết định thành lập công ty tại Việt Nam
 • 会社設立の決定書
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • 事業者登録証
 • Hộ chiếu người quản lý vốn
 • 資本管理者のパスポート

 

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

ハノイ事務所:ハノイ市、カウジャイ区、169 グエンゴックヴ6階。

Văn phòng  Hồ Chí Minh: Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

ホーチミン事務所:ホーチミン市、三区、412グエンティミンカイ、H Mオフィスビル14階。

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

 1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
 2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
 3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
 4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.

お客様への法的サービスの提供に対するNaci Lawの確約

 • ベトナムの法律と国際法を常に遵守します
 • 更新し、ステージの進捗をお客様に通知します
 • リスクを最小化する最善の方法を常に探し、リスクが発生した場合に対処します
 • ジョブを完了できない場合は、お客様に費用を払い戻します

 

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button