Tư vấn doanh nghiệp

Project

TRƯỜNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI PHẢI XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Trong nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn doanh nghiệp cho các khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài, Nacilaw nhận được nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề mà các nhà đầu tư nước ngoài trước khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam luôn băn khoăn là trường hợp nào thì cần phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong bài viết này, Nacilaw xin đưa ra quy định cũng như tư vấn các trường hợp mà nhà đầu tư nước ngoài cần phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 1. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư 2020 về các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

“Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
 2. a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 3. b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

…”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư 2020 như sau:

“Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

 1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 2. a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 3. b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 4. c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.”

Theo đó, công ty có vốn nước ngoài thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 23 nêu trên thì khi thực hiện dự án đầu tư phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 1. Trường hợp không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo khoản 2 Điêu 37 Luật Đầu tư 2020 quy định về các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

“Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 1. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
 2. a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 3. b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;
 4. c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

…”

Như vậy, nếu nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn thành lập dự án tại Việt Nam mà thuộc trường hợp tại khoản 2 Điều 37 thì không phải xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư.

ĐỖ THÀNH LONG

(Legal Consultant)

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button