Tin tức

bi-mat-kinh-doanh

Bí mật kinh doanh và bảo hộ bí mật kinh doanh

Sử dụng bí mật kinh doanh trong hoạt động thương mại cho phép các cá nhân, tổ chức thực hiện việc sản xuất, kinh doanh hiệu quả và đem lại nhiều lợi nhuận hơn. Theo quy định của pháp luật, bí mật kinh doanh được hiểu là những thông tin thu thập được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ chưa được bộc lộ ra bên ngoài và có khả năng sử dụng trong hoạt động kinh doanh, bí mật ở đây có thể là công thực pha chế, mẫu hàng hay phương pháp lưu trữ tài liệu, …

        Khác với các đối tượng sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu thông thường, sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp thì bí mật kinh doanh được bảo hộ một cách tự động không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ. Theo đó, quyền của chủ sở hữu bí mật kinh doanh được xác lập khi tạo ra hoặc có được một cách hợp pháp thông tin dưới dạng bí mật, các thông tin đó phải có giá trị thương mại và phải thực hiện các hoạt động để bảo mật các thông tin đó. Khi đó, bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  • Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;
  • Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;
  • Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

        Mặc dù đáp ứng được các điều kiện trên nhưng các đối tượng sau đây không được bảo hộ là bí mật kinh doanh bao gồm: bí mật về nhân thân, về quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh và các thông tin khác không có sự liên quan đến hoạt động kinh doanh.

        Khi nắm được bí mật kinh doanh các chủ thể có quyền áp dụng chúng vào sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ hay thương mại hàng hóa hoặc thực hiện hoạt động bán, tàng trữ, quảng cáo hay nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất do áp dụng bí mật kinh doanh. Do bí mật kinh doanh là bí mật chưa được tiết lộ dẫn đến việc chủ sở hữu bí mật kinh doanh được bảo hộ không bị hạn chế về mặt thời gian – độc quyền sử dụng bí mật kinh doanh đó đến khi bí mật kinh doanh được bộc lộ ra công chúng.

        Trên thực tế, việc được độc quyền sử dụng bí mật kinh doanh khiến các đối thủ cạnh tranh tìm cách khai thác thông tin về bí mật đó. Chủ sở hữu bí mật phải thực hiện hàng loại biệt pháp cần thiết để bảo mật bí mật kinh doanh của mình một cách hữu hiệu như thỏa thuận về bảo mật trong các hợp đồng với người lao động hoặc xem xét bí mật này có khả năng bảo hộ theo sáng chế hay không và việc bảo hộ theo sáng chế có đem lại hiệu quả hơn không. Việc lựa chọn bảo hộ bí mật kinh doanh dưới dạng sáng chế thì chủ sở hữu được độc quyền sử dụng trong thời hạn 20 năm nhưng phải chấp nhận sáng chế đó sẽ bộc lộ ra bên ngoài và bất cứ người nào cũng có thể tiếp cận và sử dụng chúng.

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng  Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Luật sư Việt Nam: +84. 9789 38 505.

Luật sư Hàn Quốc: +84. 904 537 525.  

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button