Apple store

GỠ BỎ TÁC PHẨM XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ TRÊN APPLE STORE

Phát triển kinh tế gắn liền với công nghệ số là một chiến lược mang tính toàn cầu, có thể coi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là nền tảng để các quốc gia coi công nghệ là nhân tố và công cụ đưa nền kinh tế quốc gia phát triển nhanh hơn. Các ứng […]

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chương trình máy tính

BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

Hiện nay, thị trường công nghệ thông tin và dịch vụ công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mé, các sản phẩm phần mềm/ chương trình máy tính ra đời để giải quyết hoặc hỗ trợ các công việc trong sinh hoạt, lao động, giải trí, thương mại của con người. Chương trình […]

copyright-15648176907021162995681

NHÃN HIỆU – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP

Nhãn hiệu là gì? Theo quy định tại Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ: Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: –           Là dấu […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button