Tư vấn đầu tư

Thay đổi Tên Dự án

ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trong suốt quá trình hoạt động dự án, có nhiều nguyên nhân khiến nhà đầu tư phải điều chỉnh tên dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mặc dù pháp luật về đầu tư đã có những quy định hướng dẫn về trình tự, thủ tục cũng như hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng có thể dễ dàng thực hiện theo những quy định này. Trong bài viết này, Nacilaw xin gửi đến bạn đọc những hiểu biết và quy trình thực hiện nội dung điều chỉnh tên dự án đầu tư.

Tên dự án đầu tư là tên gọi của một dự án được nhà đầu tư đặt và đăng ký với cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tên dự án đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng khi đăng ký dự án đầu tư. Tên dự án không được trùng với tên dự án khác đã đăng ký, đồng thời không được đặt tên sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tên dự án đầu tư thường được đặt dựa trên mối liên hệ với tên nhà đầu tư hoặc tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án hoặc gắn liền với mục tiêu hoạt động của dự án. Do đó, việc thay đổi tên dự án đầu tư cũng thường bắt nguồn từ việc thay đổi nhà đầu tư, thay đổi tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án hay thay đổi mục tiêu hoạt độn của dự án.

1. Thành phần hồ sơ điều chỉnh đăng ký đầu tư liên quan đến thay đổi tên dự án đầu tư

Theo quy định tại Điều 47 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì nội dung điều chỉnh nhà đầu tư, có thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (có biểu mẫu quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT);

b) Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư.

2. Trình tự thực hiện điều chỉnh đăng ký đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư đăng ký kê khai hồ sơ online trên cổng thông tin đầu tư nước ngoài, một số tỉnh yêu cầu nộp hồ sơ online trên trang dịch vụ hành chính công của tỉnh đó.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền;

Thời gian thực hiện: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trên đây là một số ý kiến về điều chỉnh tên dự án đầu tư cũng như các hậu quả pháp lý theo quy định của pháp luật và dựa trên kinh nghiệm được các luật sư Nacilaw tổng hợp qua các vụ việc thực tiễn. Nhà đầu tư có thể liên hệ với Nacilaw (nacilaw.com; info@nacilaw.com) để được cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý đối với từng trường hợp điều chỉnh cụ thể cũng như dự phòng các rủi ro.

ĐẶNG THỊ THẢO ANH

(Legal Consultant)

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button