Tin tức

Mẫu đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân ……………………………………

Người khởi kiện:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

        Số điện thoại: ……………………………………(nếu có); số fax: …………………………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người làm chứng (nếu có)……………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:………………………………………………………………………….

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                      Người khởi kiện

 

 

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện dân sự:

Trên đây là mẫu Đơn khởi kiện được ban hành kèm theo Nghị Quyết 01/2017/NQ-HĐTP, theo đó người khởi kiện khi làm Đơn phải bao gồm đầy đủ các nội dung theo quy định, cụ thể:

– Người khởi kiện phải ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Bắc Giang, ngày…. tháng….. năm……).

– Phần Kính gửi ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang) và địa chỉ của Toà án đó.

– Thông tin của Người khởi kiện, Người bị kiện, Người có quyền, lợi ích được bảo vệ, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Người làm chứng:  Nếu là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.

– Thông tin nơi cư trú của Người khởi kiện, Người bị kiện, Người có quyền, lợi ích được bảo vệ, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Người làm chứng: Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện.

Nếu là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại Lô 12 Liền kề 37 Khu đô thị Phía Nam, thành phố Bắc Giang); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức.

– Nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết: Đây là nội dung quan trọng, người khởi kiện phải tóm tắt nội dung sự việc và nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

– Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện: Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự

Ví dụ: Các tài liệu kèm theo đơn gồm có:

  1. Bản sao Sổ hộ khẩu gia đình ông X;
  2. Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đất;
  3. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …

– Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án: Đây là phần không bắt buộc nhưng nếu người khởi kiện cho rằng thông tin này là cần tiết cho việc giải quyết vụ án thì ghi vào phần này (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

– Về chữ ký người làm đơn: Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận.

NACI LAW

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: +84. 9789 38 505

Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: +84. 977 305 787

Văn phòng Bắc Giang: Lô 12, liền kề 37, Khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang

Số điện thoại: +84. 8191 81 116

Văn phòng Hàn Quốc: 21-15, Dongnam-ro 9 gil, Songpa-gu, Seoul, Korea

Số điện thoại: 0904 537 525

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.

 

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button