Tin tức

Những khó khăn khi đăng ký sáng chế

Sáng chế là một trong những đối tượng SHCN phức tạp và khó nhất khi tiến hành đăng ký xác lập quyền bởi vì bản chất của đối tượng là các giải pháp kỹ thuật. Có thể kể đến một vài khó khăn của người nộp đơn khi tiến hành đăng ký sáng chế như sau:

Khó khăn lớn nhất đối với tác giả/chủ sở hữu sáng chế là hoàn thiện bản mô tả sáng chế. Theo quy định của pháp luật, bản mô tả phải có đầy đủ các đầu mục như “tên sáng chế”; “lĩnh vực kỹ thuật được đề cập”; “tình trạng kỹ thuật của sáng chế”,… Tác giả sáng chế thường là những người hiểu rõ về bản chất kỹ thuật của sáng chế nhất nhưng sẽ không tránh khỏi cách viết không chính xác, dẫn đến tình trạng đơn đăng ký bị dự định từ chối hình thức. Ngoài ra, để sáng chế được bảo hộ với phạm vi rộng nhất, tác giả cũng cần lưu ý trong quá trình hoàn thiện yêu cầu bảo hộ cần có cách viết sao cho phạm vi bảo hộ không bị thu hẹp đi mà còn được mở rộng nhất có thể; đồng thời không đánh mất đi “bí mật” cần thiết của sáng chế, tránh trường hợp đối thủ cạnh tranh tấn công và truy cập miễn phí. Để có thể hoàn thiện được bản mô tả hoàn chỉnh như vậy, tác giả/chủ sở hữu có thể nhờ đến sự hỗ trợ tư vấn của các luật sư sáng chế được cấp quyền Đại diện SHCN để được hỗ trợ tốt nhất.

Thứ hai, liên quan đến điều kiện bảo hộ của sáng chế: Sáng chế được bảo hộ nếu đáp ứng 03 tiêu chí: tính mới; trình độ sáng tạo; khả năng áp dụng công nghiệp. Theo đó, tính mới và trình độ sáng tạo phải được xét trên toàn thế giới. Tuy nhiên hiện nay, tác giả/chủ sở hữu Việt Nam thường không có kinh nghiệm cũng như không đủ vốn từ tiếng Anh để tra cứu sáng chế quốc tế, dẫn đến trường hợp bị sáng chế dự định nộp đơn bị mất tính mới so với các đối chứng sáng chế quốc tế và làm cho sáng chế không có khả năng cấp bằng. Bên cạnh đó, sáng chế có thể bị mất tính mới do chính tác giả/chủ sở hữu là người công bố sáng chế trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký. Vì vậy, tác giả/chủ sở hữu cần lưu ý để tránh trường hợp này xảy ra dẫn đến sáng chế không đáp ưng yêu cầu bảo hộ do chính mình.

Để đơn đăng ký sáng chế có khả năng cấp văn bằng bảo hộ, tác giả/chủ sở hữu cần tìm đến luật sư sáng chế để được hỗ trợ tốt nhất. Tác giả sẽ là người hiểu rõ bản chất kỹ thuật để viết chính xác bản chất của sáng chế, trong khi đó vai trò của luật sư sáng chế sẽ là hỗ trợ khách hàng bằng cách mô tả sáng chế và sau đó là đăng ký bảo hộ nó.

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng  Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Luật sư Việt Nam: +84. 9789 38 505.

Luật sư Hàn Quốc: +84. 904 537 525.  

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button