Tin tức

nhuong-quyen-thuong-mai

Nhượng quyền thương mại

Ngày nay không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn cầu, hoạt động nhượng quyền thương mại đang diễn ra hết sức sôi nổi bởi tính hấp dẫn, lợi ích và hiệu quả kinh tế cao của nó. Hoạt động này là lối đi tắt của các doanh nghiệp khi mới bắt tay vào kinh doanh đồng thời là cơ hội để mở rộng mạng lưới kinh doanh, quảng bá sản phẩm hay tăng doanh thu của các doanh nghiệp thành công.

Nhượng quyền thương mại là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp (bên nhượng quyền) cho phép tổ chức, cá nhân khác (bên được chuyển quyền) kinh doanh hàng hóa dịch vụ với cách thức tổ chức kinh doanh, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền. Theo đó, bên nhận quyền phải trả một khoản phí cho bên nhượng quyền để có được những quyền thương mại trên.

Trong nhượng quyền thương mại, giữa chủ thể chuyển nhượng và chủ thể được chuyển nhượng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bên chuyển nhượng có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh. Từ đó mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Việc nhượng quyền thương mại phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Trong hợp đồng chuyển nhượng thương mại phải có các nội dung:

  • Tên, địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
  • Căn cứ chuyển nhượng;
  • Giá chuyển nhượng;
  • Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Trường hợp nhượng quyền thương mại giữa bên nhượng quyền là thương nhân nước ngoài, bên nhận quyền là thương nhân Việt Nam, bên dự kiến nhượng quyền thương mại phải đăng ký với Bộ Công thương.

Bên nhận quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba (gọi là bên nhận lại quyền) nếu được sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

Các dự án mà Naci Law đã thực hiện thành công cho Khách hàng: Soạn thảo và đăng ký hồ sơ Nhượng quyền thương mại tại Bộ công thương cho Chuỗi cơ sở giáo dục Maple Bear (Canada); Soạn thảo hợp đồng Nhượng quyền cho chuỗi trà sữa TocoToco (tại Mỹ); soạn thảo và thông báo tới Sở công thương chuỗi giáo dục Mắt sáng học đường…

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button