Tin tức

So Huu Tri Tue

Sở hữu trí tuệ

Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, tri thức là một loại tài sản vô hình đang nắm giữ vị trí ưu thế so với các tài sản hữu hình khác. Quyền sở hữu trí tuệ chính là sản phẩm của tri thức và là loại tài sản vô hình có giá trị nhất hiện nay. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: Quyền tác giả và quyền liên quan; Quyền sở hữu công nghiệp; Quyền đối với giống cây trồng.

1. Quyền tác giả và quyền liên quan

Kỷ nguyên kỹ thuật số và mạng internet cho phép con người tiếp cận với tác phẩm, cuộc biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng bất cứ lúc nào. Bởi vậy, việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan là mối quan tâm hàng đầu của các chủ thể quyền.

Công ty TNHH tư vấn Quốc Dân chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan bao gồm: Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận; tư vấn và thực hiện xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Quyền sở hữu công nghiệp

Ngày nay, một hàng hóa dịch vụ khó có thể có sức cạnh tranh cao nếu không chứa đựng trong nó các đối tượng sở hữu công nghiệp. Một chủ sở hữu luôn mong muốn nắm giữ độc quyền với các đối tượng sở hữu công nghiệp do mình sáng tạo ra, để tránh việc sao chép, ăn cắp hay lạm dụng. Việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp luôn là giải pháp hữu ích của họ. Do vậy, một đối tượng sở hữu công nghiệp muốn được bảo hộ độc quyền cần phải đáp ứng những yêu cầu bảo hộ khắt khe. Những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp thường gặp gồm: nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh.

  • Nhãn hiệu (thường được sử dụng trong đời sống với cái tên: thương hiệu, logo, bản quyền logo) là công cụ cho phép phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể này với chủ thể khác. Nhãn hiệu là dấu hiệu không thể thiếu của mọi sản phẩm trong mọi lĩnh vực, là công cụ hữu hiệu để giúp chủ thể tạo ra sự khác biệt, từ đó có thể chiếm lĩnh thị trường và tạo nên sự tín nhiệm của khách hàng.

Đại diện sở hữu công nghiệp – Công ty TNHH tư vấn Quốc Dân (Naci Law) cung cấp các dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu như: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước); gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu; chuyển nhượng nhãn hiệu.

  • Sáng chế là giải pháp kỹ thuật được cụ thể hóa dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề nhất định, dựa trên các quy luật tự nhiên. Sáng chế có giá trị rất lớn, khả năng áp dụng cao và là tiền đề giúp khoa học, kỹ thuật phát triển hơn.

Naci Law cung cấp các dịch vụ liên quan đến sáng chế: Đăng ký bảo hộ sáng chế; Duy trì, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế, đăng ký sáng chế tại nước ngoài.

  • Kiểu dáng công nghiệp là một yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của sản phẩm đối với khách hàng. Nó là hình dáng bên ngoài sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Naci Law cung cấp các dịch vụ liên quan đến kiểu dáng công nghiệp: Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp; Gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button