Tin tức

Sua Bang Bao Ho

Sửa đổi văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ là cơ sở pháp lý để xác định quyền sở hữu của chủ sở hữu với các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được đăng ký. Như vậy, khi có sự thay đổi thông tin về tên/địa chỉ của chủ VBBH; thay đổi chủ VBBH (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia tách, hợp nhất….) hay là sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, khu vực địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận thì đồng nghĩa với việc chủ sở hữu các đối tượng đó phải tiến hành thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Việc sửa đổi văn bằng bảo hộ sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ 2009 như sau:

“1. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

  1. a) Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ;
  2. b) Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
  3. Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.
  4. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.”

Khi tiến hành thủ tục sửa đổi cần những hồ sơ sau đây:

+ Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ;

+ Bản gốc văn bằng bảo hộ;

+ Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (các tài liệu đều phải có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền);

+ Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác;

+ Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

+ 02 bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đã sửa đổi ( áp dụng đối với sửa đổi về chỉ dẫn địa lý);

+ Giấy uỷ quyền (nếu nộp thông qua đại diện);

+ Tài liệu khác (nếu cần).

Sau khi soạn đầy đủ các giấy tờ cho hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc văn phòng đại diện của Cục tại Đà Nẵng và TP.HCM.

          Cục Sở hữu trí tuệ sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra đơn sửa đổi văn bằng bảo hộ. Trong thời hạn 02 tháng, nếu đơn của chủ sở hữu không xảy ra sai sót gì, Cục sẽ đưa ra thông báo ghi nhận những thông tin đã sửa đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ

          Trường hợp nếu đơn yêu cầu gia hạn có sai sót, Cục sẽ ra thông báo dự định từ chối đơn cho chủ sở hữu đó biết để bổ sung, sửa chữa sai sót hoặc có ý kiến phản hồi. Trường hợp trong thời gian quy định 01 tháng mà chủ sở hữu không có ý kiến phản hồi hoặc phản hồi không thỏa đáng, không sửa chữa bổ sung hoặc sửa chữa bổ sung không đạt yêu cầu, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối đơn.

Theo quy định của pháp luật, thời hạn thẩm định đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ của chủ sở hữu với các đối tượng sở hữu công nghiệp kể từ khi nộp đơn đến khi có thông báo ghi nhận đơn là 2 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể sẽ lâu hơn vì sẽ phải tùy thuộc vào số lượng đơn tại thời điểm xét nghiệm đó vào Cục.

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng  Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Việt Nam: +84. 9789 38 505.

Luật sư Hàn Quốc: +84. 904 537 525.  

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button