anh-hop-dong-lao-dong

Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động và đối thoại

Vấn đề: khi nào người lao động bị chấm dứt lao động? quy định về việc đối thoại giữa người lao động và doanh nghiệp? Trao đổi: *. Thêm nhiều trường hợp hợp đồng lao động bị chấm dứt: Bên cạnh các trường hợp hợp đồng lao động bị chấm dứt được quy định trước […]

anh-don-phuong-cham-dut-hop-dong-lao-dong

Vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Vấn đề: Người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước? Trao đổi: Theo nội dung tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau: […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button