Tin tức

Cho Thue Nha

THÀNH LẬP CÔNG TY CHO THUÊ NHÀ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI – 外資系の住宅リース会社の設立

Cho thuê nhà ở là thuộc nhóm các ngành nghề kinh doanh bất động sản và đang phát triển tại Việt Nam. Tuy nhiên nhiều tổ chức, cá nhân muốn tiếp cận các dịch vụ cho thuê được phát triển, quản lý, kinh doanh bởi các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là một số lưu ý trước khi kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà tại Việt Nam.

賃貸住宅は不動産ビジネスであり、ベトナムで成長しています。多くの組織や個人は、外国投資企業によって開発、管理、取引されるサービスを使用したいと思います。

 1. Công ty có vốn nước ngoài được thực hiện cho thuê nhà dưới các hình thức sau:
 2. 外資系企業は、次の形式で住宅を賃貸できます
 • Thuê nhà để cho thuê lại;
 • 転貸借
 • Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • 国家が賃貸する土地については、賃貸住宅の建設に投資でき、販売用、賃貸用、またはリース購入用の家屋や家屋以外の建設工事に投資することが許可されています;
 • Nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • 投資家の不動産プロジェクトの一部または全部を譲渡して、販売、リース、またはリース購入のために家を建てます;
 • Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất;
 • 工業団地、工業団地、輸出加工区、ハイテク公園、経済区の賃貸地については、土地利用目的に応じて、住宅や建設工事を厳密に事業に投資することができます.
 1. Mức vốn pháp định tối thiểu phải có:
 2. 最低限必要な法的資本:
 • Công ty phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định: 20.000.000.000 đồng. Như vậy, vốn điều lệ của Công ty phải ít nhất là 20.000.000.000 đồng.
 • 法的資本の条件:VND 20,000,000,000ドン。そのため、当社の最低チャーター資本は20,000,000,000ドンです。
 1. Chứng chỉ hành nghề:
 2. 職業証明書
 • Tại Việt Nam nếu muốn kinh doanh cho thuê nhà thì các nhà đầu tư phải có chứng chỉ hành nghề. Trong trường hợp thiếu chứng chỉ sẽ là các điều kiện để tuyên giao dịch vô hiệu.
 • ベトナムでは、レンタルビジネスをしたい場合、投資家は職業証明書を持っている必要があります。職業証明書がない場合、取引を無効にする条件になります.
 1. Để thành lập công ty kinh doanh cho thuê nhà có vốn đầu tư Hàn Quốc, nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục sau:
 2. 外資系住宅リース会社の設立手続き
 • Đăng ký thành lập dự án đầu tư mục tiêu kinh doanh bất động sản (Chi tiết: Cho thuê nhà)
 • 不動産ビジネス投資プロジェクト設立の登録(詳細:賃貸住宅)
 • Thời gian thực hiện: 25 ngày làm việc
 • 実装時間:25営業日
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản (Chi tiết: Cho thuê nhà)
 • 不動産事業との企業設立の登録(詳細:賃貸住宅)
 • Thời gian thực hiện: 5 ngày làm việc
 • 実装時間:5営業日
 1. Tài liệu cần thiết đối với ngành nghề đăng ký cho thuê nhà.
 2. 会社設立に必要な書類
 • Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập
 • 営業登録/設立決定
 • Điều lệ hoạt động
 • 運用憲章
 • Hộ chiếu người đại diện quản lý vốn tại công ty ở Việt Nam
 • ベトナムの会社の資本管理担当者のパスポート
 • Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư (nếu có)
 • 投資家の過去02年間の財務諸表
 • Xác nhận số dư ngân hàng của nhà đầu tư (nếu là cá nhân)
 • 投資家の銀行残高の証明書
 • Hộ chiếu của nhà đầu tư (nếu là cá nhân)
 • 投資家のパスポート
 • Hợp đồng thuê địa điểm tại Việt Nam (nếu có)
 • ベトナムでのロケーションリース契約
 • Đăng ký kinh doanh của bên cho thuê
 • 賃貸人の営業登録
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • 土地利用権証明書
 • Giấy phép xây dựng hoặc sơ đồ mặt bằng đối với trường hợp thuê đất tại tòa nhà văn phòng, tòa nhà có chức năng hỗn hợp
 • 建設許可/ オフィスビルの土地賃貸の場合:設計図
 • Tài liệu để giải trình khác
 • 他の説明書

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ bộ của Naci Law về thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh cho thuê nhà tại Việt Nam. Để được tư vấn và giải đáp pháp luật kinh doanh bất động sản thì khách hàng vui lòng liên hệ lại Naci Law.

ベトナムに外資系の住宅リース会社の設立手順に関する具体的なアドバイスについては、Naci Lawに連絡して、ベトナムの法律に対するサポートと回答を求めてください。

 

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

ハノイ事務所:ハノイ市、カウジャイ区、169 グエンゴックヴ6階。

Văn phòng  Hồ Chí Minh: Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

ホーチミン事務所:ホーチミン市、三区、412グエンティミンカイ、H Mオフィスビル14階

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

 1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
 2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
 3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
 4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.

お客様への法的サービスの提供に対するNaci Lawの確約

 • ベトナムの法律と国際法を常に遵守します
 • 更新し、ステージの進捗をお客様に通知します
 • リスクを最小化する最善の方法を常に探し、リスクが発生した場合に対処します
 • ジョブを完了できない場合は、お客様に費用を払い戻します
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button