Tin tức

truong mam non tu thuc

THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Hiện nay, ngoài hệ thống giáo dục công, giáo dục tư thục đang ngày càng được mở rộng và phát triển. Các trường mầm non tư thục đang được trú trọng đầu tư nhiều hơn nhằm đáp ứng các nhu cầu nuôi dưỡng, phát triển con em của các bậc phụ huynh với nhiều yêu cầu, điều kiện khác nhau.

Để có thể tiến tới tuyển sinh và đi vào hoạt động giáo dục, nhà đầu tư cần phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định và trải qua hai bước thủ tục, bao gồm: xin Quyết định thành lập trường mầm non tại UBND quận/huyện và xin Quyết định cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  1. Xin Quyết định thành lập

Điều kiện thành lập trường mầm non:

Nhà đầu tư cần có đề án thành lập trường mầm non phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Đề án thành lập trường mầm non xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Hồ sơ thực hiện thủ tục xin Quyết định thành lập theo trình tự sau:

Nhà đầu tu nộp hồ sơ đề nghị thành lập trường mầm non tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện;

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mầm non; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ.

  1. Xin Quyết định cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục

Điều kiện xin Quyết định cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục:

Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:

Trường mầm non được đặt tại khu dân cư bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12 m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo;

Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài;

Cơ cấu khối công trình gồm:

  • Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi bảo đảm theo đúng quy chuẩn quy định;
  • Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;
  • Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho;
  • Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;

Sân chơi gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung.

Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.

Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non.

Trình tự thực hiện:

Trường mầm non nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mầm non trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mầm non;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mầm non đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do.

Trường mầm non có thể triển khai công tác tuyển sinh và đi vào hoạt động nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ngay sau khi nhận được Quyết định cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục.

Là một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và đã có kinh nghiệm trong việc tư vấn, hỗ trợ nhiều khách hàng đối với thủ tục thành lập trường mầm non, Naci Law luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ cũng như trong quá trình hoạt động sau này.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button