Tin tức

Tư vấn viết đơn ly hôn

Tư vấn viết đơn ly hôn

Pháp luật hiện hành quy định hai hình thức ly hôn là: Đơn phương ly hôn và Thuận tình ly hôn. Tương ứng với mỗi hình thức ly hôn sẽ phải sử dụng mẫu đơn ly hôn khác nhau, dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp và hướng dẫn bạn đọc về cách viết đơn ly hôn của từng hình thức ly hôn.

  1. Thuận tình ly hôn:

Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

 NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

                Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN………………………………

 Chúng tôi là:

Họ và tên vợ: …..

Sinh ngày … tháng … năm  … 

Chứng minh thư số: ……. cấp ngày …………. tại …………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………….

Chỗ ở hiện nay: ………….

Nghề nghiệp: …………..

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc: …………….

Họ và tên chồng: …………..

Sinh ngày … tháng … năm …

Chứng minh thư số: ……………. cấp ngày ………….. tại CA ………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………

Chỗ ở hiện nay: …………..

Nghề nghiệp: ……………

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc: ………………

Xin trình bày với quý Tòa một việc như sau:

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày … tháng … năm ….. Tại UBND ……………. Giấy đăng ký kết hôn số …, quyển số ……  do UBND phường ………… cấp.

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ….. công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

            Chúng tôi kết hôn vào năm……………………………………………………

Vì vậy chúng tôi làm đơn này mong Quý Tòa xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn và công nhận sự tự nguyện thoả thuận của chúng tôi, cụ thể như sau:

  • Về con chung có (chưa có): …………………………………………………………………..

 Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau: ……………………….

– Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), ghi rõ thỏa thuận của hai bên về quyền và nghĩa vụ với các con.

– Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên có con riêng thì ghi rõ thông tin các con, thỏa thuận của hai bên về quyền và nghĩa vụ với các con.

  • Về tài sản chung: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: …………………..

Những tài sản nào cần Tòa án công nhận sự phân chia thì ghi thông tin chi tiết về tài sản và thỏa thuận phân chia của hai bên. (nhà, đất, những tài sản đồng sở hữu,…)

– Nếu không có tài sản chung thì ghi rõ không có tài sản chung.

  • Về vay nợ: Vợ chồng tôi tự thỏa thuận như sau:……………………….

– Nếu hai bên có nợ chung cần tòa xác nhận về nghĩa vụ trả nợ, ghi cụ thể về khoản nợ (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và thỏa thuận phân chia nghĩa vụ trả nợ.

– Nếu không có vay nợ thì ghi không có.

            Kính đề nghị Quý Tòa xem xét.

     ………., ngày … tháng … năm…

Người vợ

(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

Người chồng

(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

                                                                    

 

2. Đơn phương ly hôn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

             Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN……………………………………………

Tôi tên :………………………………………..

Năm sinh :………………………………………….

CMND (Hộ chiếu) số:………………………….. ngày cấp: ….. …..nơi cấp: …………………….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)…………………………………………………………………….

Xin được ly hôn với: …………………………….  

Năm sinh :……………………………

CMND (Hộ chiếu) số:………………………….. ngày cấp: ….. …..nơi cấp: …………………….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) …………………………………………………………………….

 * Nội dung xin ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn …. Làm đơn này đề nghị Tòa giải quyết việc ly hôn.

 * Về con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…); Nguyện vọng và để nghị nuôi con.

Nếu chưa có con chung ghi chưa có.

 * Về tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ, trị giá thực tế, đề nghị phân chia …)

Nếu không có tài sản chung ghi không có.

 * Về nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn.

Nếu không có nợ chung ghi không có.

       Xin trân trọng cảm ơn!

 ……………… Ngày ……….. tháng……….. năm……..

                                                                                                                                        Người làm đơn

                                                          (Ký tên và ghi rõ họ và tên)

 

Như vậy, để được Tòa án chấp thuận xem xét và giải quyết các yêu cầu của mình, đương sự cần ghi rõ ràng các nội dung yêu cầu hoặc không yêu cầu bao gồm: Thông tin đương sự, yêu cầu giải quyết ly hôn, con chung, tài sản và nợ chung để Tòa án có căn cứ giải quyết các yêu cầu đó.

NACI LAW

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: +84. 9789 38 505

Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: +84. 977 305 787

Văn phòng Bắc Giang: Lô 12, liền kề 37, Khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang

Số điện thoại: +84. 8191 81 116

Văn phòng Hàn Quốc: 21-15, Dongnam-ro 9 gil, Songpa-gu, Seoul, Korea

Số điện thoại: 0904 537 525

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button