Tin tức

Ai Co Quyen

Ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập dựa trên cơ sở đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện bao gồm có tính mới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp thì chủ đơn đăng ký (là tác giả hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư phương tiện vật chất, kinh phí để tạo ra kiểu dáng công nghiệp) được ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp và được cấp văn bằng bảo hộ – bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Vậy các chủ thể có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp là:

  • Tác giả đã sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;
  • Cá nhân, tổ chức cung cấp kinh phí cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc trong trường hợp không có bất kỳ thỏa thuận nào khác;
  • Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do nhà nước đầu tư toàn bộ phương tiện vật chất kỹ thuật, kinh phí thì nhà nước có quyền đăng ký hoặc cơ quan khác đại diện cho nhà nước thực hiện đăng ký;
  • Nếu nhiều cá nhân, tổ chức góp kinh phí, phương tiện vật chất thì các cá nhân, tổ chức này cũng có quyền đăng ký khi được tất cả các cá nhân khác đồng ý;
  • Các cá nhân, tổ chức khác được người có quyền đăng ký chuyển giao quyền đăng ký dưới hình thức hợp đồng hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.

Như vậy, các đối tượng nêu trên có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp bằng cách nộp bộ hồ sơ đầy đủ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng  Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Việt Nam: +84. 9789 38 505.

Luật sư Hàn Quốc: +84. 904 537 525.  

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button