Tin tức

chao-ban-co-phan-rieng-le

Chào bán cổ phần riêng lẻ

Khác với chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần riêng lẻ là hình thức công ty cổ phần phát hành thêm một lượng cổ phần nhất định để chào bán cho các nhà đầu tư xác định, không phải là cổ đông hiện hữu của công ty, nhằm thu hút vốn, tiềm năng, nguồn lực đầu tư vào công ty.

Việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

Doanh nghiệp phải thông báo ít nhất 05 ngày trước khi thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ. Sau thời gian trên nếu cơ quan đăng ký kinh doanh có văn bản chấp thuận hoặc không có ý kiến doanh nghiệp mới được tiến hành chào bán.

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ gồm các nội dung sau:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  • Tổng số cổ phần dự định chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại;
  • Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

Kèm theo thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ cần có:

  • Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;
  • Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có);

Bước 2: Bán cổ phần

Công ty có quyền bán cổ phần cho các nhà đầu tư sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phần và thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua theo thời hạn công ty quy định.

Bước 3: Tăng vốn điều lệ

Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, công ty phải thực hiện tăng vốn điều lệ tương ứng với giá trị thu được từ số lượng cổ phần đã chào bán trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trên đây là một số ý kiến của Naci Law về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, nếu có vấn đề còn thắc mắc, cần tư vấn chi tiết hay hỗ trợ vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được giải đáp!

NACI LAW

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: +84. 9789 38 505

Văn phòng Hồ Chí Minh: Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại:  +84. 977 305 787

Văn phòng Bắc Giang: Lô 12, liền kề 37, Khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang

Số điện thoại: +84. 8191 81 116

Văn phòng Hàn Quốc: 21-15, Dongnam-ro 9 gil, Songpa-gu, Seoul, Korea

Số điện thoại: 0904 537 525

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button