Tin tức

chuyển đổi doanh nghiệp thường sang doanh nghiệp chế xuất tại Vĩnh Phúc

Chuyển đổi từ doanh nghiệp thường sang doanh nghiệp chế xuất tại Vĩnh Phúc

Theo quy định tại điểm a, Khoản 1; Khoản 10 Điều 2 Nghị định 82/2018/NĐ-CP, Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế:

 “Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng đối với khu công nghiệp quy định tại Nghị định này.

Khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Doanh nghiệp được phép chuyển đổi hoạt động sang hình thức doanh nghiệp chế xuất khi có xác nhận của Chi cục Hải quan chấp thuận cho doanh nghiệp chuyển từ doanh nghiệp không hưởng chế độ chế xuất sang doanh nghiệp hưởng chế độ chế xuất. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 78, Thông tư 38/2015/TT-BTC, sửa đổi bởi điểm 2 Khoản 54 Điều 1, Thông tư 38/2015/TT-BTC, trường hợp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp không hưởng chế độ chế xuất sang doanh nghiệp chế xuất doanh nghiệp cần xử lý tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu như sau:

– Doanh nghiệp báo cáo số lượng nguyên liệu, vật liệu còn tồn kho; cơ quan hải quan kiểm tra nguyên liệu, vật liệu, vật tư còn tồn kho và xử lý thuế theo quy định;

– Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, nợ phạt còn tồn đọng cho cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan chỉ áp dụng chính sách thuế, hải quan đối với loại hình doanh nghiệp chế xuất sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, hải quan với cơ quan hải quan và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận là doanh nghiệp chế xuất. Trường hợp nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài hoặc nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu nếu sau khi chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất vẫn tiếp tục thực hiện sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thì không phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế với quan hải quan.

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ bộ của Naci Law về việc chuyển từ doanh nghiệp thường sang doanh nghiệp chế xuất tại Vĩnh Phúc.

NACI LAW

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: +84. 9789 38 505

Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: +84. 977 305 787

Văn phòng Bắc Giang: Lô 12, liền kề 37, Khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang

Số điện thoại: +84. 8191 81 116

Văn phòng Hàn Quốc: 21-15, Dongnam-ro 9 gil, Songpa-gu, Seoul, Korea

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button