Tin tức

Chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp

Chuyển nhượng nhà xưởng thuê đất hàng năm

Chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện khi Doanh nghiệp đó không còn nhu cầu sử dụng đế sản xuất do sang địa điểm mới hoặc doanh nghiệp bị giải thể, phá sản cũng có thể chuyển nhượng cho những nhà đầu tư khác. Vậy khi chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, nhà đầu tư cần phải quan tâm đến những vấn đề gì?

Vấn đề thứ nhất, nhà đầu tư cần phải kiểm tra ngành nghề kinh doanh, vốn đầu tư của bên dự kiến nhận chuyển nhượng nhà xưởng. Trong trường hợp nhà xưởng trên đất nằm trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì ngành nghề kinh doanh của bên nhận chuyển nhượng nhà xưởng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết của Khu công nghiệp, cụm công nghiệp được UBND cấp tỉnh ban hành. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp chưa đủ vốn đầu tư để mua tài sản thì cần phải thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư hoặc chứng minh tài sản để nhận chuyển nhượng nhà xưởng.

Vấn đề thứ hai, ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng với bên chuyển nhượng.  

Về điều kiện mua, bán nhà xưởng căn cứ theo quy định tại Điều 189 Luật Đất đai 2014:

  1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:
  2. Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  3. Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.
  4. Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây: Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
  5. Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
  6. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
  7. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

Vấn đề thứ ba, thanh lý hợp đồng thuê lại đất: Bên chuyển nhượng phải thanh lý hợp đồng thuê lại đất với nhà nước hoặc với doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng và thực hiện thủ tục chấm dứt dự án. Sau đó, bên nhận chuyển nhượng ký kết hợp đồng thuê đất với nhà nước hoặc với doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng.

Vấn đề thứ tư, Thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Vấn đề thứ năm:Các bên phải xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo không có việc nợ thuế chuyển nhượng bất động sản.

Trên đây là một số vấn đề cơ bản để thực hiện việc chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm. Ngoài ra còn các vấn đề khác doanh nghiệp cần phải cân nhắc và tùy từng trường hợp cụ thể mà các bước thực hiện có thể có những điểm đặc thù.

Để được tư vấn chi tiết về thủ tục chuyển nhượng nhà xưởng, Qúy Khách hàng vui lòng liên hệ Naci Law để được hỗ trợ.

NACI LAW.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button