Tin tức

doanh nghiệp chế xuất

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT SANG DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm đề xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP. Thực tế thì các doanh nghiệp chế xuất được hưởng rất nhiều ưu đãi về thuế, hơn xa các doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp chế xuất. Vì vậy, có rất nhiều doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp chế xuất muốn chuyển thành doanh nghiệp chế xuất để hưởng nhiều ưu đãi hơn.

Trước ngày 25/04/2021, quy định về đáp ứng điều kiện doanh nghiệp chế xuất còn nhiều điểm chưa rõ ràng, khiến cho việc áp dụng các quy định để đăng ký doanh nghiệp chế xuất ở mỗi địa phương một khác nhau, chưa có sự thống nhất về trình tự, thủ tục. Kể từ ngày 25/04/2021, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực đã bổ sung thêm quy định về kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan trong việc xác định doanh nghiệp có đáp ứng điều kiện trở thành doanh nghiệp chế xuất hay không?

Trải qua thực tế các vụ việc Naci đã thực hiện giúp khách hàng, kết hợp với quy định mới tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP, Chúng tôi đã tổng hợp lại trình tự thủ tục đăng ký chuyển đổi từ doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp chế xuất, cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất

Sau khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế sẽ gửi công văn đến chi cục hải quan nơi quản lý doanh nghiệp để lấy ý kiến về việc doanh nghiệp đã đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất hay chưa?

2. Doanh nghiệp nộp hồ sơ báo cáo đến Chi cục Hải quan tỉnh (Đội tổng hợp) theo quy định tại Khoản 54 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, thành phần hồ sơ như sau:

– Văn bản báo cáo số lượng nguyên liệu, vật tư, máy móc hiện tại ở doanh nghiệp.

– Xác nhận không nợ thuế.

– Phiếu cung cấp bổ sung thông tin doanh nghiệp (theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL).

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Nộp hồ sơ đến Chi cục Hải quan (Đội nghiệp vụ) để Chi cục hải quan tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình thực tế của doanh nghiệp

* Các điều kiện để doanh nghiệp được chấp thuận là doanh nghiệp chế xuất quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP:

– Có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào đảm bảo việc đưa hàng hóa ra, vào doanh nghiệp chế xuất chỉ qua cổng/cửa.

– Có hệ thống ca-mê-ra quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ); dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp và được lưu giữ tại doanh nghiệp chế xuất tối thiểu 12 tháng.

– Có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất để báo cáo quyết toán nhập- xuất- tồn về tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo quy định pháp luật về hải quan.

Ngoài ra, do doanh nghiệp đã được thành lập và muốn chuyển thành doanh nghiệp chế xuất nên sẽ phải hoàn thành việc xây dựng.

* Thành phần hồ sơ:

– Văn bản lấy ý kiến của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế gửi chi cục hải quan;

– Bản vẽ thiết kế xây dựng thể hiện rõ các điều kiện về hàng rào cứng cao ít nhất 2m, có cổng/cửa ra, vào và sơ đồ hệ thống camera,

– Hợp đồng cung cấp camera và phần mềm quản lý nguyên liệu, vật tư.

* Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, trong vòng 10 ngày làm việc, chi cục hải quan sẽ đến doanh nghiệp kiểm tra thực tế về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định.

4. Chi cục hải quan sẽ có văn bản gửi cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế về việc đáp ứng hoặc không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp.

5. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế sẽ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận nội dung doanh nghiệp chế xuất nếu doanh nghiệp đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button