Dự án Nhãn hiệu

Ảnh chụp Màn hình 2022-07-11 lúc 15.32.00

NACILAW BẢO HỘ THÀNH CÔNG NHÃN HIỆU “WESTERN PACIFIC”

Nacilaw là đơn vị đại diện Sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước; đã đại diện cho CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERN PACIFIC đã tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “WESTERN PACIFIC” trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERN PACIFIC là nhà cung cấp các dịch vụ Logistics và cũng là Doanh nghiệp tiên phong trong phát triển mô hình LIC (logistics Industrial Cluster) tại Việt Nam, hoạt động chính trong lĩnh vực Môi giới xuất nhập khẩu, quảng cáo thương mại, Dịch vụ xây dựng và Dịch vụ vận tải dịch vụ lưu kho bãi.

Tại Việt Nam, nhãn hiệu “WESTERN PACIFIC” đã tiến hành nộp đơn đăng ký cho các Dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường; Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ xây dựng; Dịch vụ vận tải; Dịch vụ giao hàng; Dịch vụ lưu kho bãi và đang trong quá trình thẩm định.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button