Dự án nổi bật

NaciLaw đã tiến hành tư vấn thực hiện nhiều dự án, giao dịch nổi bật liên quan đến các lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, Đầu tư nước ngoài, Lao động, M&A, Bất động sản, Tài chính - Ngân hàng

Tư vấn miễn phí

Dự án Sáng chế

Viettel-without_slogan-01_34bf1bf614

NACILAW BẢO HỘ SÁNG CHẾ “PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG TẢI CÓ TRỌNG SỐ TRÊN CÁC ĐIỂM TRUY CẬP DỮ LIỆU” THÀNH CÔNG TẠI HOA KỲ CHO KHÁCH HÀNG

Nacilaw là đơn vị đại diện Sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước; đã đại diện cho TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG TẢI CÓ TRỌNG SỐ TRÊN CÁC ĐIỂM TRUY CẬP DỮ LIỆU của Trung tâm Công nghệ […]

Viettel-without_slogan-01_34bf1bf614

NACILAW BẢO HỘ SÁNG CHẾ “PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TUYẾN THU THÍCH ỨNG THEO MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN TRONG HỆ THỐNG TRẠM THU PHÁT GỐC VÔ TUYẾN” THÀNH CÔNG TẠI HOA KỲ CHO KHÁCH HÀNG

Nacilaw là đơn vị đại diện Sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước; đã đại diện cho TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TUYẾN THU THÍCH ỨNG THEO MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN TRONG HỆ […]

Viettel-without_slogan-01_34bf1bf614

NACILAW BẢO HỘ SÁNG CHẾ “ỐNG KÍNH HỒNG NGOẠI SÓNG TRUNG ZOOM LIÊN TỤC TỈ SỐ ZOOM LỚN” THÀNH CÔNG TẠI HOA KỲ CHO KHÁCH HÀNG

Nacilaw là đơn vị đại diện Sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước; đã đại diện cho TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế ỐNG KÍNH HỒNG NGOẠI SÓNG TRUNG ZOOM LIÊN TỤC TỈ SỐ ZOOM LỚN của Trung tâm Quang điện tử (tên […]

Viettel-without_slogan-01_34bf1bf614

NACILAW BẢO HỘ SÁNG CHẾ “ĂNG TEN HAI PHÂN CỰC DẢI RỘNG” THÀNH CÔNG TẠI HOA KỲ CHO KHÁCH HÀNG

Nacilaw là đơn vị đại diện Sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước; đã đại diện cho TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế ĂNG TEN HAI PHÂN CỰC DẢI RỘNGcủa Trung tâm Thông tin (tên sáng chế tiếng Anh: Dual-polarized wide-bandwidth antenna) trực […]

Viettel-without_slogan-01_34bf1bf614

NACILAW BẢO HỘ SÁNG CHẾ “HỆ CƠ CẤU TRỢ LỰC CHO ROBOT SONG SONG BẰNG HỆ LÒ XO VỚI TRỢ LỰC HẰNG SỐ” THÀNH CÔNG TẠI HOA KỲ CHO KHÁCH HÀNG

Nacilaw là đơn vị đại diện Sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước; đã đại diện cho TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế HỆ CƠ CẤU TRỢ LỰC CHO ROBOT SONG SONG BẰNG HỆ LÒ XO VỚI TRỢ LỰC HẰNG SỐ của Trung […]

Viettel-without_slogan-01_34bf1bf614

NACILAW BẢO HỘ SÁNG CHẾ “PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN MỤC TIÊU DI CHUYỂN CHẬM ỨNG DỤNG TRONG ĐÀI RA ĐA CẢNH GIỚI BỜ” THÀNH CÔNG TẠI HOA KỲ CHO KHÁCH HÀNG

Nacilaw là đơn vị đại diện Sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước; đã đại diện cho TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN MỤC TIÊU DI CHUYỂN CHẬM ỨNG DỤNG TRONG ĐÀI RA ĐA CẢNH GIỚI BỜ của Trung […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button