Dự án Sáng chế

Viettel Without Slogan 01 34bf1bf614

NACILAW BẢO HỘ SÁNG CHẾ “PHƯƠNG PHÁP KHỞI TẠO QUỸ ĐẠO MỤC TIÊU QUAN SÁT”

Nacilaw là đơn vị đại diện Sở hữu công nghiệp (SHCN) trong/ngoài nước đối với nhiều đối tượng SHCN khác nhau (sáng chế, nhãn hiệu, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý,…). Bằng việc thực hiện hoạt động đại diện gắn bó chặt chẽ và xuyên suốt quá trình kể từ trước khi xác lập quyền đến khi quyền đã được xác lập, duy trì/đình chỉ, cũng như thực thi quyền bằng các biện pháp hành chính, dân sự và hình sự…, công ty đã và đang là đơn vị tin cậy cho các chủ sở hữu có nhu cầu tư vấn và đại diện đối với đối tượng SHCN.

Công ty đã đại diện cho TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế PHƯƠNG PHÁP KHỞI TẠO QUỸ ĐẠO MỤC TIÊU QUAN SÁT tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IP Việt Nam).

Không chỉ tại Việt Nam, TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI đã tiến hành nộp đơn đăng ký cho nhiều sáng chế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và phần lớn trong số đó đã được cấp văn bằng bảo hộ tại Hoa Kỳ. Nhằm khẳng định vị thế và sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI đã tiến hành nộp hồ sơ yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế nêu trên tại Việt Nam vào ngày 05/01/2017 với số đơn 1-2017-00026. Hiện tại, sáng chế đã được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền số 22279.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button