Dự án Sáng chế

Viettel Without Slogan 01 34bf1bf614

NACILAW BẢO HỘ SÁNG CHẾ “PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG TẢI CÓ TRỌNG SỐ TRÊN CÁC ĐIỂM TRUY CẬP DỮ LIỆU” THÀNH CÔNG TẠI HOA KỲ CHO KHÁCH HÀNG

Nacilaw là đơn vị đại diện Sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước; đã đại diện cho TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG TẢI CÓ TRỌNG SỐ TRÊN CÁC ĐIỂM TRUY CẬP DỮ LIỆU của Trung tâm Công nghệ chuyển mạch (tên sáng chế tiếng Anh: Weighted load balancing method on data access nodes) trực tiếp tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ (USTPO).

Tại Việt Nam, TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI đã tiến hành nộp đơn đăng ký cho nhiều sáng chế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và phần lớn trong số đó đã được cấp văn bằng bảo hộ. Nhằm khẳng định vị thế và sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘIđã tiến hành nộp hồ sơ yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế nêu trên tại thị trường Hoa Kỳ vào ngày 02/11/2020 với số đơn US17087535. Hiện tại, sáng chế đã được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button