Tin tức

Closed Sign On Glass Door

Giải thể Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi nền kinh tế cả thế giới đang khủng hoảng do dịch bệnh, việc giải thể những công ty không còn đủ khả năng duy trì hoạt động là vấn đề được rất nhiều chủ sở hữu quan tâm. Không chỉ đối với các doanh nghiệp trong nước, mà các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang trong tình trạng gấp rút chuẩn bị thủ tục này.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các trường hợp doanh nghiệp phải giải thể:

“1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Đối với các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư nước ngoài khi giải thể doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phải chấm dứt hoạt động dự án. Naci Law xin đưa ra ý kiến tư vấn về trình tự và thủ tục cụ thể như sau:

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư:

– Nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định và kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

– Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

– Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

– Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp.

– Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ theo thứ tự ưu tiên và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần

– Sau 180 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ mà không nhận được ý kiến và phản đối của các bên liên quan bằng văn bản hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng ĐKKD sẽ cập nhật trạng thái pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Để được tư vấn cụ thể hơn về quy trình và thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài, khách hàng vui lòng liên hệ với Naci Law để được hỗ trợ

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Hàn Quốc: +84. 904 537 525

Luật sư Việt Nam: +84. 9789 38 505

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.

 

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button