Tư vấn đầu tư

9

GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Du lịch 2017;
 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Du lịch;
 • Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP.

Nhằm đáp ứng thị hiếu du lịch của người dân ngày một đông hiện nay, các công ty du lịch cũng ngày càng nhiều và phát triển mạnh. Tuy nhiên, để có thể hoạt động, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện và xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Vậy khinh doanh dịch vụ lữ hành là gì? Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Kinh doanh dịch vụ lữ hành được chia thành 2 loại dịch vụ là dịch vụ lữ hành nội địa và dịch vụ lữ hành quốc tế.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Đã thực hiện ký quỹ tại ngân hàng,cụ thể:

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng;

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

 • Điều kiện về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành:

Dịch vụ lữ hành nội địa: hải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Dịch vụ lữ hành quốc tế: phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Doanh nghiệp sẽ nộp 01 bộ hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với kinh doanh lữ hành nội địa, hoặc tới Tổng cục Du lịch đối với kinh doanh lữ hành quốc tế hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với lữ hành nội địa; hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với lữ hành quốc tế;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Ngoài ra:

Trường hợp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bị mất hoặc hư hỏng, doanh nghiệp có thể làm thủ tục cấp lại giấy phép; hoặc

Trường hợp doanh nghiệp có thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế có thể làm thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

DANG THI THAO ANH

(Legal Consultant)

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button