Tin tức

Huy Bo

Huỷ bỏ một phần/ toàn bộ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận/Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Hiện nay, việc đăng ký cũng như sử dụng nhãn hiệu trên thực tế còn tồn tại nhiều bất cập. Chính những nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận cũng có thể bị đề nghị huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận bởi các chủ thể khác.

Về căn cứ huỷ bỏ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị huỷ bỏ trong các trường hợp sau:

  • Bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực: Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký nhãn hiệu; Hoặc nhãn hiệu không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.
  • Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

          Về chủ thể có quyền đề nghị huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp thấy rằng nhãn hiệu đã được cấp có ảnh hưởng đến quyền của văn bằng bảo hộ của mình đều có quyền đề nghị đề nghị cơ quan chức năng hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đã được cấp.

          Về thời hiệu thực hiện quyền đề nghị huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Thời hiệu được tính là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

          Về hồ sơ đề nghị huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Để thực hiện việc đề nghị huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, người yêu cầu cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

  • Tờ khai yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ;
  • Chứng cứ liên quan đến yêu cầu hủy bỏ hiệu Văn bằng bảo hộ,
  • Bản giải trình lý do yêu cầu (nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ) và các tài liệu liên quan khác.

          Về phương thức nộp đơn: Người nộp đơn có thể nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ và các Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng.

          Về quy trình giải quyết đơn đề nghị:

Trường hợp yêu cầu được thực hiện bởi người thứ ba, Cục SHTT thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ trong đó ấn định thời hạn là 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ liên quan

Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định huỷ bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng  Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Việt Nam: +84. 9789 38 505.

Luật sư Hàn Quốc: +84. 904 537 525.  

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button