Tư vấn doanh nghiệp

s

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, gặp khó khắn trong kinh doanh, tìm kiếm đối tác, bạn hàng? Thay vì giải thể, chủ doanh nghiệp có thể tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty để tìm cách giải quyết vấn đề cũng như hướng đi mới cho công ty.

Căn cứ pháp lý:

• Luật Doanh nghiệp 2020;
• Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doang nghiệp rất đơn giản. Tuy nhiên, khi đưa ra quyết định tạm ngừng doanh nghiệp phải đảm bảo đã hoàn tất các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế đến trước thời điểm thông báo tạm ngừng.

Thành phần hồ sơ:

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm nhất là 03 ngày trước ngày tạm ngừng, gồm:

Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

Biên bản họp, quyết định của Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng (đối với Công ty cổ phần, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

Một số lưu ý cho doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng kinh doanh:

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phải tạm ngừng kinh doanh cho các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không phát sinh nghĩa vụ thuế nên không phải nộp tờ khai thuế cho khoảng thời gian đó;

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm. Trường hợp doanh nghiệp muốn tiếp tục tạm ngừng thêm sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh;

Ngoài ra, trường hợp chủ doanh nghiệp đã tìm được phương hường giải quyết khó khăn của công ty trước khi hết hạn tạm ngừng thì vẫn có thể làm thủ tục tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký.

DANG THI THAO ANH
(Legal Consultant)

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button