Tin tức

building-2739204_960_720

Trình tự thực hiện Dự án đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài

Các dự án của nhà đầu tư nước ngoài khi hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các hiệp định song phương, đa phương mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Theo quy định tại Luật đầu tư 2020 thì trình tự thực hiện dự án đầu tư được thực hiện theo một trong số các thủ tục sau đây:

  • Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận Quyết định chủ trương đầu tư
  • Thành lập tổ chức kinh tế đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế
  • Thực hiện thủ tục giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có);
  • Thực hiện thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (nếu có).
  • Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại văn bản quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan mà không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư….”

      Như vậy, căn cứ vào quy định pháp luật đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan thì các nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện dự án đầu tư theo trình tự như sau:

Thứ nhất, xin quyết định chủ trương đầu tư  nếu thuộc trường hợp bắt buộc phải xin quyết định chủ trương đầu tư.

Thứ hai, sau khi được quyết định chủ trương đầu tư, dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ ba, nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập tổ chức kinh tế với thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp với các ngành nghề kinh doanh phù hợp. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư lựa chọn hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác BCC hoặc theo hình thức PCC thì không cần phải thành lập doanh nghiệp.

Thứ tư, tiếp theo nhà đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; thủ tục về xây dựng (nếu trong dự án đầu tư có mục này).

Thứ năm, Trong trường hợp nhà đầu tư kinh doanh các ngành nghề có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam mà phải xin giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động, chứng chỉ…thì cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định pháp luật tùy thuộc vào ngành nghề đã đăng ký.

      Như vậy, tùy vào hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn, sẽ có các trình tự, thủ tục và điều kiện đầu tư tương ứng. Pháp luật về đầu tư Việt Nam đảm bảo những quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam song cũng quy định rất chặt chẽ những nghĩa vụ mà nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện.

NACI LAW

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng  Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Hàn Quốc: +84. 904 537 525

Luật sư Việt Nam: +84. 9789 38 505

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button