Tin tức

Cac Hinh Thuc Chao Ban Co Phan

Các hình thức chào bán cổ phần

Chào bán cổ phần là việc công ty phát hành thêm cổ phần được quyền chào bán và bán số cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ của công ty.

Chào bán cổ phần của công ty cổ phần không phải là công ty niêm yết, đại chúng được thực hiện theo hai hình thức dưới đây:

  • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
  • Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Vậy chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu khác biệt gì so với chào bán cổ phần riêng lẻ? Dưới đây là một số đặc điểm cơ bản của hai hình thức trên:

  1. Về đối tượng mua cổ phần

Đối với chào bán cho các cổ đông hiện hữu: Như tên gọi, đây là hình thức chào bán áp dụng đối với cá nhân, tổ chức (gọi tắt là nhà đầu tư) đang là cổ đông sở hữu cổ phần của công ty. Số lượng cổ phần phát hành thêm sẽ được bán cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty.

Đối với cổ phần riêng lẻ: Số cổ phần phát hành thêm sẽ được bán cho nhà đầu tư xác định, có thể không phải là cổ đông hiện hữu của công ty.

  1. Về vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty

Cả hai hình thực chào bán trên đều làm tăng vốn điều lệ của công ty. Đối với chào bán cho các cổ đông hiện hữu, hình thức này không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có trong công ty (trừ trường hợp cổ đông chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác). Đối với cổ phần riêng lẻ, hình thức này sẽ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty do sự xuất hiện của các nhà đầu tư mới và số vốn của họ đầu tư vào công ty. Sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phần riêng lẻ, các nhà đầu tư này sẽ trở thành cổ đông, sở hữu tỷ lệ cổ phần nhất định trong công ty.

  1. Về cổ đông

Đối với chào bán cho các cổ đông hiện hữu, do hình thức này chỉ bán cổ phần phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu của công ty nên không làm thay đổi về số lượng cổ đông hiện có trong công ty. Hình thức này vừa có thể huy động nguồn vốn đầu tư, mặt khác cổ phần của công ty không bị “pha loãng”.

Đối với cổ phần riêng lẻ, công ty thường bán số cổ phần phát hành thêm cho các nhà đầu tư bên ngoài không phải là cổ đông hiện hữu của công ty nhằm mục đích không chỉ huy dộng vốn mà còn thu hút các nguồn lực, tiềm năng khác. Do đó, sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty sẽ có thêm cổ đông mới bổ sung vào danh sách cổ đông hiện hữu.

Trên đây là một số ý kiến của Naci Law về các hình thức chào bán cổ phần, nếu có vấn đề còn thắc mắc, cần tư vấn chi tiết hay hỗ trợ vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được giải đáp!

NACI LAW

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: +84. 9789 38 505

Văn phòng Hồ Chí Minh: Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại:  +84. 977 305 787

Văn phòng Bắc Giang: Lô 12, liền kề 37, Khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang

Số điện thoại: +84. 8191 81 116

Văn phòng Hàn Quốc: 21-15, Dongnam-ro 9 gil, Songpa-gu, Seoul, Korea

Số điện thoại: 0904 537 525

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button