Tin tức

Chao Ban Co Phan Cho Co Dong Hien Huu1

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là việc công ty cổ phần phát hành thêm một lượng cổ phần nhất định để bán cho chính các cổ đông đang sở hữu cổ phần tại công ty, nhằm tăng vốn điều lệ.

Việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Thông báo về việc đăng ký mua cổ phần

Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông ít nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần.

Thông báo gồm các nội dung sau: Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Công ty gửi kèm theo thông báo mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần,

Bước 2: Bán cổ phần

Sau khi nhận được thông báo của công ty về việc đăng ký mua cổ phần, cổ đông tiến hành điền thông tin mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần và gửi về công ty. Đồng thời, cổ đông thực hiện thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua theo thời hạn công ty quy định.

Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông.

Bước 3: Tăng vốn điều lệ

Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, công ty phải thực hiện tăng vốn điều lệ tròng vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trên đây là một số ý kiến của Naci Law về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, nếu có vấn đề còn thắc mắc, cần tư vấn chi tiết hay hỗ trợ vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được giải đáp!

NACI LAW

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: +84. 9789 38 505

Văn phòng Hồ Chí Minh: Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại:  +84. 977 305 787

Văn phòng Bắc Giang: Lô 12, liền kề 37, Khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang

Số điện thoại: +84. 8191 81 116

Văn phòng Hàn Quốc: 21-15, Dongnam-ro 9 gil, Songpa-gu, Seoul, Korea

Số điện thoại: 0904 537 525

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button