Tư vấn doanh nghiệp

pexels-fauxels-3184292

CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH THÀNH CÔNG TY TNHH

Luật Doanh nghiệp cho phép những tổ chức, cá nhân đã thành lập hộ kinh doanh được chuyển sang công ty TNHH. Để hiểu rõ hơn về thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty TNHH, hãy cùng Nacilaw tìm hiểu thông qua bài viết sau đây:

Định nghĩa về Hộ kinh doanh được quy định tại Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi sang các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định tại Điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Cụ thể, hồ sơ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty TNHH gồm:

  • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
  • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty TNHH một thành viên;
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
  • Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; của thành viên công ty; đối với thành viên/chủ sở hữu là người nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Trường hợp doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Sau đó hộ kinh doanh tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lên Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định đặt trụ sở doanh nghiệp. Sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty TNHH. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Nacilaw để được tư vấn chi tiết.

ĐINH HỮU HOÀNG

(Legal Consultant)

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button