Tư vấn đầu tư

pexels-andrea-piacquadio-3760067

CÓ ĐƯỢC DÙNG CỔ PHIẾU ĐỂ GÓP VỐN?

Thời gian vừa qua, Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Vingroup vừa thông báo về kế hoạch chuyển quyền sở hữu 50,77 triệu cổ phiếu VIC (chiếm 1,31% vốn điều lệ tập đoàn Vingroup) thuộc sở hữu cá nhân để góp vốn vào Công ty cổ phần Di chuyển xanh và Thông minh GSM. Vậy, cổ phiếu có được coi là một tài sản để góp vốn vào doanh nghiệp hay không, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Theo quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp 2020, góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Như vậy, hiểu theo một cách đơn giản, góp vốn là việc chuyển quyền sở hữu tài sản từ cá nhân sang cho công ty để công ty có tài sản độc lập để tham gia vào các giao dịch với tư cách pháp nhân.

Khoản 1 Điều 35 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về tài sản góp vốn như sau:

“Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.”

Như vậy, cổ phiếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để có thể trở thành tài sản góp vốn:

Thứ nhất, cổ phiếu là một loại tài sản:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định chứng khoán là tài sản, bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ,…

Thứ hai, cổ phiếu có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam

Vì bản chất cổ phiếu có giá trị, có mệnh giá tối thiểu là 10.000 VNĐ. Ngoài ra, Cổ phiếu có thể được các Cổ đông thành lập Công ty định giá Cổ phiếu bằng biên bản định giá riêng.

Do vậy, khi cá nhân sở hữu cố phiếu của một doanh nghiệp thì hoàn toàn có thể sử dụng số cổ phiếu đó để góp vốn vào doanh nghiệp khác. Bản chất của hoạt động này chính là việc chuyển nhượng cổ phần, sau khi hoàn thành việc góp vốn bằng cổ phiếu thì chủ sở hữu của số cổ phần đó được chuyển từ cá nhân sang doanh nghiệp được góp vốn bằng cổ phiếu.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề có thể sử dụng cổ phiếu để góp vốn. Đối với các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, Quý khách vui lòng liên hệ Nacilaw để được tư vấn chi tiết.

ĐINH HỮU HOÀNG

(Legal Consultant)

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button