Tư vấn đầu tư

Địa điểm

ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG ĐỒNG THỜI ĐIỀU CHỈNH ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án là điều không thể tránh khỏi đối với một số dự án trong suốt thời gian hoạt động. Một khi có sự thay đổi, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận.

Đối với đa số dự án đầu tư, địa điểm thực hiện dự án chính là địa chỉ trụ sở chính của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư. Do đó, khi thay đổi địa điểm thực hiện dự án mà không thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì tổ chức kinh tế phải lưu ý về việc hoạt động kinh doanh ngoài trụ sở chính sẽ phải lập chi nhánh/địa điểm kinh doanh của công ty.

Để nhà đầu tư có thể năm rõ được quy định cũng như cách thức tiến hành công việc, dựa trên kinh nghiệm tư vấn cũng như thực tế thực hiện điều chỉnh cho các doanh nghiệp điều chỉnh đia điểm thực hiện dự án đầu tư không đồng thời điều chỉnh trụ sở chinh, Nacilaw gửi tới bạn đọc một số nội dung như sau:

  1. Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

Theo quy định tại Điều 47 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì nội dung điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích sử dụng đất có thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

d) Giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT đã có đề cập tới biểu mẫu Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh, nhà đầu tư có thể tải về để sử dụng.

  1. Trình tự thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư đăng ký kê khai hồ sơ online trên cổng thông tin đầu tư nước ngoài, một số tỉnh yêu cầu nộp hồ sơ online trên trang dịch vụ hành chính công của tỉnh đó.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền;

Thời gian thực hiện: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

  1. Lập chi nhánh/địa điểm kinh doanh của tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Doanh nghiệp nộp hồ sơ lập chi nhánh/địa điểm kinh doanh thông qua hệ thống quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/địa điểm kinh doanh hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thành phần hồ sơ gồm có:

a, Biên bản họp, quyết định về việc lập chi nhánh (đối với trường hợp lập chi nhánh);

b, Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh/địa điểm kinh doanh.

Về trình tự thực hiện, nhà đầu tư có thể thực hiện linh hoạt các công việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án trước và lập chi nhánh/địa điểm kinh doanh. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể thực hiện đồng thời hai thủ tục hoặc theo thứ tự không bắt buộc.

ĐẶNG THỊ THẢO ANH

(Legal Consultant)

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button