Tư vấn đầu tư

Giảm Vốn đầu Tư

ĐIỀU CHỈNH GIẢM VỐN ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Vốn đầu tư thực hiện dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là vốn mà nhà đầu tư cam kết góp theo quy định và thời hạn được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên trong suốt thời gian hoạt động dự án, tuỳ thuộc vào tình hình phát triển của dự án mà nhà đầu tư có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn đầu tư theo trình tự thủ tục mà pháp luật quy định.

Trong bài viết này, Nacilaw xin đưa ra quy định và cách thức thực hiện, cũng như kinh nghiệm đăng ký điều giảm vốn đầu tư trong dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư như sau:

 1. Điều kiện giảm vốn đầu tư thực hiện dự án

Công ty có quyền thực hiện việc giảm vốn nếu thuộc các trường hợp dưới đây:

  • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
  • Vốn điều lệ không được các thành viên/Chủ sở hữu/Cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020.\

Tại Luật đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan không quy định về điều kiện công ty có vốn đầu tư nước ngoài được giảm vốn đầu tư dự án. Tuy nhiên, đối chiếu với  các quy định về giảm vốn điều lệ thì để được giảm vốn đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải giải trình được nguồn vốn đầu tư chưa được giải ngân hết để hoàn trả lại cho các nhà đầu tư; nhà đầu tư đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

 1. Thành phần hồ sơ điều chỉnh giảm vốn đầu tư

            Theo quy định pháp luật thì vốn đầu tư là vốn mà nhà đầu tư cam kết góp theo quy định pháp luật bao gồm: vốn điều lệ + vốn huy động và được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Còn vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu/thành viên công ty đã góp hoặc cam kết góp đối với công ty TNHH và tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

            Vì vậy, thủ tục điều chỉnh giảm vốn đầu tư sẽ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Theo quy định tại Điều 47 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì nội dung điều chỉnh giảm vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

d) Văn bản giải trình về việc điều chỉnh quy mô dự án đầu tư;

e) Báo cáo tài chính đã kiểm toán/Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp chứng minh đã góp đủ vốn.

Đối với Văn bản giải trình về việc giảm vốn dự án đầu tư sẽ không có biểu mẫu cụ thể, nhà đầu tư phải tự cung cấp được các lý do, căn cứ hợp lý để giải trình cho nhu cầu điều chỉnh dự án. Với một số tỉnh/thành phố, nhà đầu tư phải nộp kèm thêm bản Đề xuất thực hiện dự án ghi nhận các nội dung điều chỉnh.

Bước 2: Theo quy định tại Điều 51 của Nghị định 01/2021/NĐ – CP thì nội dung điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

c) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cần nộp thêm:

  • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • Một bản công chứng Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 1. Trình tự thực hiện thủ tục nộp hồ sơ giảm vốn dự án

Bước 1: Nhà đầu tư đăng ký kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn), một số tỉnh yêu cầu nộp hồ sơ online trên trang dịch vụ hành chính công của tỉnh đó.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền;

Bước 3: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 1. Một số lưu ý khi thực hiện điều chỉnh quy mô dự án đầu tư

            Khi tiến hành việc điều chỉnh giảm vốn đầu tư dự án thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ yêu cầu nhà đầu tư giải trình điều chỉnh giảm vốn đầu tư có làm thay đổi quy mô và công suất của dự án hay không. Bởi, khi nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu thì Cơ quan đầu tư đã đánh giá toàn bộ số vốn đầu tư sẽ được sử dụng nhằm đưa mục tiêu đi vào sản xuất ổn định, nghĩa là số vốn đó sẽ đủ để thuê địa điểm thực hiện dự án, xây dựng công trình, thực hiện các mục tiêu với công suất đã đăng ký. Vì vậy, khi nhà đầu tư có nhu cầu điều chỉnh giảm vốn đầu tư đều sẽ đều ảnh hưởng tới quy mô và công suất thực hiện dự án và Cơ quan đăng ký đầu tư hoàn toàn có thể yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh giảm vốn đồng thời giảm quy mô và công suất dự án để phù hợp với mức vốn yêu cầu giảm.

ĐỖ THÀNH LONG

(Legal Consultant)

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button