Tin tức

khieu-nai-cong-nghiep

Giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

Sở hữu công nghiệp (SHCN) gồm những đối tượng nào? Khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp là gì? Việc khiếu nại được tiến hành theo thủ tục nào? Khiếu nại cần những tài liệu gì? Và việc tiến hành khiếu nại được diễn ra theo trình tự như thế nào?

          Trước hết, đối tượng trong sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bố trí thiết kế mạnh tích hợp, tên thương mại, bí mật kinh doanh. Khiếu nại liên quan đến SHCN là việc mà người nộp đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp có ý kiến trái lại với ý kiến của Cục sở hữu trí tuệ hoặc không đồng ý với ý kiến của Cục sở hữu trí tuệ.

          Để tiến hành khiếu nại, người khiếu nại cần làm văn bản khiếu nại với nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật. Chế độ khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu công nghiệp quy định tại Điều 14 Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

          Đơn khiếu nại phải được gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ trong thời gian quy định, nếu quá thời gian quy định trên thì đơn khiếu nại sẽ không được xem xét. Nội dung trong đơn khiếu nại phải thể hiện được đầy đủ, cụ thể và chính xác những nội dung sau:

     – Họ tên và địa chỉ của người khiếu nại

     – Thông báo bị khiếu nại (số, ngày ký, nội dung,…)

     – Số đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, tên đối tượng cần được bảo hộ nêu trong đơn

     – Nội dung khiếu nại (nêu rõ lý do khiếu nại và lý lẽ dẫn chứng minh họa cho việc khiếu nại, đề nghị của người khiếu nại về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ thông báo hoặc qyết định bị khiếu nại,…)

Quyền khiếu nại được thực hiện trong thời hiệu sau đây:

+ Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 90 ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;

+ Thời hiệu khiếu nại lần thứ hai là 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định 103/2006/NĐ-CP mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

          Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, Cục sở hữu trí tuệ phải có văn bản trả lời người khiếu nại về nội dung bị khiếu nại. Nếu người khiếu nại không đồng ý văn bản trả lời của Cục sở hữu trí tuệ thì người khiếu nại có thể tiếp tục khiếu nại tới Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ hoặc tiến hành khởi kiện theo thủ tố tụng hành chính. Trong thời hạn 30 ngày, Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ phải có công văn trả lời người khiếu nại về nội dung khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại vẫn không đồng tình với ý kiến mà Bộ khoa học công nghệ đề ra thì có thể tiến hành khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính.

          Việc khiếu nại đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp xét về bản chất chính là một hình thức đối thoại trực tiếp giữa người khiếu nại với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ( ở đây là Cục sở hữu trí tuệ) là một trong những phương thức giúp người khiếu nại nói lên quan điểm, ý kiến của mình về việc đăng ký.

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng  Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Việt Nam: +84. 9789 38 505.

Luật sư Hàn Quốc: +84. 904 537 525.  

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button