Tin tức

DSC_5380

Một số cam kết nổi bật của Việt Nam trong EVFTA

Ngày 08 tháng 06 năm 2020, Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn Hiệp định EVFTA, tạo dấu mốc quan trọng trong việc hình thành môi trường đầu tư cởi mở, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp của cả hai bên. Việt Nam đã có những cam kết xa hơn so với Biểu cam kết WTO và ngược lại Cam kết của EU cũng cao hơn trong WTO và tương đương với mức cam kết cao nhất của EU trong những Hiệp định FTA gần đây của EU.

Mục tiêu – ngành nghề

Biểu cam kết WTO Hiệp định EVFTA
Dich vụ y tá, vật lý trị liệu và nhân viên trợ y (CPC 93191) Chưa cam kết Không hạn chế
Tất cả dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 84) Không hạn chế đối với (CPC 841-845, CPC 849) Không hạn chế
Dịch vụ nghiên cứu và phát triển liên ngành (CPC 853)

 

Chưa cam kết Cho phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 70% vốn pháp định của liên doanh
Dịch vụ thuê hoặc cho thuê tàu thuyền có kèm theo người lái (83103)  

Chưa cam kết

Không hạn chế, ngoại trừ liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 70% được phép thành lập
Dịch vụ thuê hoặc cho thuê máy móc thiết bị khác không có
người điều hành  (CPC 83109)
 

Chưa cam kết

 Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ có thể cung cấp dịch vụ này thông qua liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam với phần vốn góp nước ngoài không vượt quá 51%
Dịch vụ lau dọn tòa nhà (CPC 874)

– Dịch vụ diệt và khử trùng (CPC 87401)

– Dịch vụ lau cửa kính (CPC 87402)

Chỉ trong khu công nghiệp và khu chế xuất

Chưa cam kết Không hạn chế
Dịch vụ phân phối   5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, yêu cầu kiểm tra ENT sẽ bị bãi bỏ. Việt Nam vẫn có quyền áp dụng các biện pháp kế hoạch và quy hoạch không phân biệt đối xử.
Dịch vụ chụp ảnh chuyên biệt ngoại trừ chụp ảnh trên không (CPC 87504)

 

Chưa cam kết Không hạn chế

Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam

Dịch vụ đóng gói (CPC 876)

 

Chưa cam kết Được thành lập liên doanh trong đó tổng vốn góp nƣớc ngoài không vượt quá 70%
Các dịch vụ bưu chính ngoại trừ dịch vụ công cộng và dịch vụ dành riêng (CPC 7511**, CPC 7512**)

 

Chưa cam kết Không hạn chế
Các dịch vụ viễn thông cơ bản

Các dịch vụ không có hạ tầng mạng:

 

Cho phép liên doanh và chọn đối tác. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 65% vốn pháp định của Liên doanh

 

Cho phép liên doanh và chọn đối tác. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 75% vốn pháp định của Liên doanh

 

 

Dịch vụ môi trường và các dịch vụ tương tự

(CPC 9403)

 

Chưa cam kết Không hạn chế
Dịch vụ bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan Chưa cam kết Không hạn chế
Bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm Cho phép thành lập chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ

Căn cứ vào các quy định quản lý thận trọng

Bổ sung quy định:

Chi nhánh của doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài được phép thành lập sau 3 năm kể từ ngày hiệp định có hiệu lực

Căn cứ vào các quy định quản lý thận trọng

Dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác Đã cam kết Đã cam kết

Bổ sung quy định: Chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài được phép mở các điểm giao dịch tại các cột rút tiền tự động (ATM).

Dịch vụ bệnh viện (CPC 9311)

Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312)

Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ thông qua thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh với đối tác Việt Nam hoặc thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh.  

Vốn đầu tư tối thiểu cho một bệnh viện là 20 triệu đô la Mỹ, bệnh xá đa khoa (policlinic) là 2 triệu đô la Mỹ và cơ sở điều trị chuyên khoa là 200 nghìn đô la Mỹ.

Không hạn chế

Không quy định về vốn đầu tư tối thiếu

Dịch vụ y tế và xã hội

Dịch vụ xã hội (CPC 933)

– Dịch vụ xã hội có chỗ ở (CPC 9331)

– Dịch vụ xã hội không có chỗ ở (CPC 9332)

Chưa cam kết Cho phép thành lập liên doanh trong đó  vốn góp nước ngoài không vượt quá 70%
A. Dịch vụ vận tải biển

(a) Dịch vụ vận tải hành khách, trừ vận tải nội địa  (CPC 7211)

(b) Dịch vụ vận tải hàng hóa, trừ vận tải nội địa  (CPC 7212)

(a) Thành lập các công ty vận hành đội tàu treo cờ Việt Nam:  Các nhà cung cấp dịch vụ  nước ngoài được phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh. Thuyền viên nước ngoài được phép làm việc trên các tàu biển treo cờ Việt Nam (hoặc được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của các doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam, nhưng tổng số không vượt quá 1/3 định biên của tàu. Thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam.

 

 

(a) Thành lập các công ty vận hành đội tàu treo cờ Việt Nam:  Các nhà cung cấp dịch vụ  nước ngoài được phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 70% vốn pháp định của liên doanh. Thuyền viên nước ngoài được phép làm việc trên các tàu biển treo cờ Việt Nam (hoặc được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của các doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam, nhưng tổng số không vượt quá 1/3 định biên của tàu. Thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam.

(b) Các hình thức hiện diện thương mại khác để cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế:

Các công ty vận tải biển nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện các hoạt động từ (1) tới (7) như mô tả dưới đây:

1. Bán và tiếp thị dịch vụ vận tải biển qua giao dịch trực tiếp với khách hàng, từ niêm yết giá tới lập chứng từ;

2. Đại diện cho chủ hàng;

3. Cung cấp các thông tin kinh doanh theo yêu cầu;

4. Chuẩn bị tài liệu liên quan tới chứng từ vận tải bao gồm chứng từ hải quan hoặc các chứng từ khác liên quan đến xuất xứ và đặc tính của hàng vận chuyển; và

5. Cung cấp dịch vụ vận tải biển bao gồm cả dịch vụ vận tải nội địa bằng tàu mang cờ Việt Nam trong trường hợp cung cấp dịch vụ vận tải tích hợp.

6. Thay mặt công ty tổ chức cho tàu vào cảng hoặc tiếp nhận hàng khi có yêu cầu;

7. Đàm phán và ký hợp đồng vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa liên quan tới hàng hóa do công ty vận chuyển

Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thủy (CPC 8868*)

 

Chưa cam kết Cho phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 70%.
Dịch vụ mặt đất, không bao gồm bảo dưỡng và làm sạch máy bay, vận tải mặt đất, quản lý sân bay và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

 

  5 năm sau khi Việt Nam cho phép nhà cung cấp tu nhân tiếp cận sân bay hoặc nhà ga sân bay, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được phép cung cấp dịch

vụ ở sân bay hoặc nhà ga sân bay

đó thông qua liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam với phần vốn góp nước ngoài không vượt quá 49%. 3 năm sau đó, hạn chế vốn góp nước ngoài được nâng lên 51%.

Danh mục các hoạt động và số

Lượng nhà cung cấp dịch vụ tại mỗi sân bay phụ thuộc vào quy mô của sân bay đó.

Để chắc chắn hơn, Việt Nam bảo lưu quyền xem xét cấp phép cho các liên doanh nêu trên dựa trên những yếu tố sau đây, trong số nhiều yếu tố khác: (i) các lợi ích

kinh tế-xã hội thực mà nhà đầu tư EU có thể tạo ra, bao gồm nhưng không giới hạn các cam kết lâu dài, xây dựng năng lực và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, đóng góp ưu tiên của họ cho nền kinh tế Việt

Nam; (ii) năng lực tài chính và kinh nghiệm có liên quan; và (iii) tác động có thể có đến an ninh quốc phòng của Việt Nam. Việc cho phép nhà cung cấp tư nhân tiếp cận ngành nêu trên có nghĩa là việc cho phép sự tham gia của ít nhất một công ty 100% thuộc sở hữu tư nhân của Việt Nam hoặc một liên doanh trong đó phần vốn góp tư nhân của Việt Nam chiếm ít nhất 51%

Dịch vụ cung cấp suất ăn
trong chuyến bay
Chưa cam kết Nhà cung cấp dịch vụ nước

ngoài chỉ được phép cung cấp

dịch vụ thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49%.

Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa hàng hải

(CPC 741)

Chỉ cam kết với Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay (một phần của CPC 7411) Doanh nghiệp nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ xếp dỡ hàng hóa hàng hải thông qua liên doanh trong đó phần vốn góp nước ngoài không được vượt quá 49%

Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay (một phần của CPC 7411) là 50%

Dịch vụ nạo vét

 

Chưa cam kết Nhà cung cấp dịch vụ nước

ngoài chỉ được phép cung cấp

dịch vụ thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49%. 5 năm sau ngày Hiệp định có hiệu lực, hạn chế vốn góp nước ngoài được nâng lên 51%.

 

NACI LAW

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: +84. 9789 38 505

Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:  +84. 977 305 787

Văn phòng Bắc Giang: Lô 12, liền kề 37, Khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang

Số điện thoại: +84. 8191 81 116

Văn phòng Hàn Quốc: 21-15, Dongnam-ro 9 gil, Songpa-gu, Seoul, Korea

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button