Tin tức

Dau Tien

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

Quyền sở hữu trí tuệ là một loại tài sản quan trọng ngày càng được quan tâm và bảo vệ. Có những loại quyền phát sinh trên cơ sở tự nhiên như quyền tác giả phát sinh ngay khi nó được định hình dưới một dạng vật chất nhất định hay quyền đối với tên thương mại, nhãn hiệu nổi tiếng phát sinh trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, sẽ có các đối tượng muốn phát sinh quyền bắt buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền như: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. Quyền được phát sinh trên cơ sở đăng ký, tương ứng với nó là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên để xác định khi nhiều chủ thể cùng đăng ký một đối tượng sở hữu công nghiệp thì ai là người được cấp văn bằng bảo hộ.

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên được quy định tại Điều 90 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009):

“1. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương nhau, các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

  1. Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.
  2. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thoả thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.”

Điều này có xác định hai mốc thời gian là ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, trong đó ngày ưu tiên được quy định tại Điều 91 Luật này, được quy định cụ thể dựa theo Công ước Paris “Trên cơ sở một đơn hợp lệ đầu tiên đã được nộp tại một trong số các nước thành viên, trong một thời hạn nhất định (12 tháng đối với sáng chế và giải pháp hữu ích, 6 tháng đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp) người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ tại bất cứ nước thành viên nào khác và các đơn nộp sau sẽ được coi như đã được nộp vào cùng ngày với ngày nộp đơn đầu tiên”. Có nghĩa đối với một đơn đăng ký, xác định chủ thể nộp đơn đầu tiên qua ngày ưu tiên – ngày nộp đơn tại quốc gia cơ sở (nếu có) và ngày nộp đơn. Ai có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất sẽ được cấp Văn bằng nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bảo hộ.

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng  Hồ Chí Minh: Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Luật sư Việt Nam: +84. 9789 38 505.

Luật sư Hàn Quốc: +84. 904 537 525.  

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button