Tin tức

chia_thua_ke_theo_phap_luat_1010140359

Những trường hợp chia thừa kế theo pháp luật

Pháp luật về thừa kế hiện nay quy định có hai hình thức thừa kế: Thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Thừa kế theo di chúc là thừa kế theo ý chí của người để lại di sản thông qua di chúc, còn thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Tuy nhiên không phải trong mọi trường hợp người chết để lại di chúc thì sẽ chia thừa kế theo di chúc mà trong nhiều trường hợp dù có di chúc nhưng vẫn phải chia thừa kế theo pháp luật. Vậy những trường hợp nào thì sẽ thực hiện thừa kế theo pháp luật?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành thừa kế theo pháp luật sẽ được áp dụng trong trường hợp sau đây:

– Không có di chúc;

– Di chúc không hợp pháp;

– Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

– Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Bên cạnh đó, thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản không được định đoạt trong di chúc; Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật; Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, khi một người chết đi không để lại di chúc, có di chúc nhưng không hợp pháp (một phần hoặc toàn bộ) thì thực hiện chia thừa kế theo pháp luật (chia theo hàng thừa kế). Ngoài ra còn tùy thuộc vào nội dung di chúc và người thừa kế cụ thể để áp dụng hình thức thừa kế theo quy định.

NACI LAW

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: +84. 9789 38 505

Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh..

Số điện thoại:  +84. 977 305 787

Văn phòng Bắc Giang: Lô 12, liền kề 37, Khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang

Số điện thoại: +84. 8191 81 116

Văn phòng Hàn Quốc: 21-15, Dongnam-ro 9 gil, Songpa-gu, Seoul, Korea

Số điện thoại: 0904 537 525

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button