Tin tức

copyr

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN KHÔNG PHẢI XIN PHÉP VÀ TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO

Về nguyên tắc khi các tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai thác, sử dụng quyền tác giả và các quyền liên quan thì phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả và các quyền nêu trên.

Mặc dù vậy, trong một số trường hợp nhất định thì các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng các quyền liên quan mà không phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Theo đó, các trường hợp được sử dụng quyền liên quan mà không phải xin phép và trả tiền nhuận bút thù lao được quy định cụ thể tại Điều 32 Luật sở hữu trí tuệ, cụ thể:

Thứ nhất, các cá nhân được phép tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân (không nhằm mục đích lợi nhuận);

Thứ hai, được tự sao chép một bản nhằm mục đích giảng dạy, trừ trường hợp cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã được công bố để giảng dạy;

Thứ ba, trích dẫn hợp lý nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cụ thể là là việc sử dụng các trích đoạn nhằm mục đích thuần túy đưa tin. Trích dẫn hợp lý ở đây được hiểu là phần trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề trong việc cung cấp thông tin và việc trích dẫn từ cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, quyền của tổ chức phát sóng đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sử dụng để trích dẫn;

Thứ tư, các tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng. Đây phải là bản định hình có thời hạn, do tổ chức phát sóng thực hiện bằng các phương tiện thiết bị của mình, nhằm phục vụ cho buổi phát sóng ngay sau đó của chính tổ chức phát sóng. Trong trường hợp đặc biệt thì bản sao đó được lưu trữ tại trung tâm lưu trữ chính thức.

Đặc biệt cần lưu ý các tổ chức, cá nhân mặc dù được sử dụng các quyền liên quan nêu trên nhưng không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng  Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Việt Nam: +84. 9789 38 505.

Luật sư Hàn Quốc: +84. 904 537 525.  

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button