Tin tức

picture1

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả là quyền của các tác giả, nhà sáng tạo đối với những sáng tạo về văn học, nghệ thuật và khoa học khi được thể hiện dưới dạng vật chất nhất định – sau đây gọi là tác phẩm. Người nắm giữ quyền tác giả đồng thời nắm giữ hai quyền đó là quyền tài sản và quyền nhân thân. Tùy thuộc vào bản chất của từng loại quyền mà pháp luật có những quy định khác nhau về thời hạn bảo hộ các quyền kể trên (Điều 27 Luật SHTT 2005, sửa đổi 2009)

Đối với các quyền nhân thân cụ thể quyền đặt tên hay quyền đứng tên thật/bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật/bút danh trên tác phẩm hay quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả đều được bảo hộ vô thời hạn.

Đối với các quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm thì thời hạn bảo hộ đối với từng tác phẩm là:

  • Trường hợp là tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên;
  • Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình;
  • Đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này;
  • Các tác phẩm không thuộc các loại hình nêu trên thì có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết. Trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;
  • Đối với tác phẩm di cảo thì thời hạn bảo hộ là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

Thời hạn bảo hộ đối với các tác phẩm nói trên được chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng  Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Luật sư Việt Nam: +84. 9789 38 505.

Luật sư Hàn Quốc: +84. 904 537 525.  

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

  1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
  2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
  3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
  4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button