Tin tức

thu-tuc-cham-dut-hieu-luc-cua-van-bang-bao-ho

Thủ tục chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ sẽ được cơ quan nhà nước cấp cho đơn đăng ký đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ, là cơ sở pháp lý để xác định quyền sở hữu của chủ sở hữu với các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được đăng ký. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chủ sở hữu có thể yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ. Vậy thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm gì? Một số trường hợp đó là gì?

Hồ sơ yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm:

  • Tờ khai chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;
  • Văn bản thuyết minh lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;
  • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);
  • Tài liệu khác (nếu cần).

Sau khi soạn đầy đủ các giấy tờ cho hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc văn phòng đại diện của Cục tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Xử lý đơn sẽ có 2 trường hợp sau đây:

  • Trường hợp chủ sở hữu văn bằng tự yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ:

+ Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

+ Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt;

+ Ra quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

  • Trường hợp yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện:

+ Kiểm tra đơn về mặt hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu chấm dứt) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

+ Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo cho chủ văn bằng về ý kiến của người thứ ba, để chủ văn bằng có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng;

+ Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấm dứt một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;

+ Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Về thời hạn giải quyết cũng sẽ theo từng trường hợp cụ thể như sau:

  • Chủ sở hữu văn bằng yêu cầu chấm dứt: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu;
  • Người thứ ba yêu cầu chấm dứt: 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng khi Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng mà không có ý kiến phản hồi hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng (Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng).

 

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Luật sư Việt Nam: +84. 9789 38 505.

Luật sư Hàn Quốc: +84. 904 537 525.  

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.

2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.

3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.

4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button