Tin tức

Sang Che

Thủ tục đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Nó là một tài sản vô hình thuộc đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ theo luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, việc đăng ký bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là một hoạt động thiết yếu của chính chủ thể quyền. Điểm đáng lưu ý trước khi thực hiện đăng ký sáng chế hay giải pháp hữu ích chính là thủ tục đăng ký.

          Việc đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích trải qua các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích

          Người nộp đơn có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức khác để tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp đơn trực tuyến.

          Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam bao gồm:

 • 02 Tờ khai đăng ký sáng chế;
 • 02 bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích. Bản mô tả phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của sáng chế theo các nội dung sau: Tên sáng chế/giải pháp hữu ích; Lĩnh vực sử dụng; Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng; Bản chất kỹ thuật; Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có); Mô tả chi tiết các phương án thực hiện; Ví dụ thực hiện; Những lợi ích (hiệu quả) có  thể đạt được.
 • Tài liệu ủy quyền (chủ đơn nộp đơn thông qua đại diện).

Giai đoạn 2: Thẩm định hình thức

          Thời hạn thẩm định hình thức tại Cục SHTT diễn ra trong 1 tháng kể từ ngày nộp đơn nhằm kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn để đưa ra kết luận đơn đăng ký có được chấp nhận hợp lệ hình thức hay không. Nếu đơn có thiếu sót, Cục SHTT sẽ gửi thông báo dự dịnh từ chối chấp nhận đơn hợp lệ để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót.

 • Trường hợp đơn hợp lệ hoặc đã bổ sung, sửa chữa thiếu xót đạt yêu cầu trong đúng thời hạn, người nộp đơn sẽ nhận được quyết định chấp nhận đơn hợp lệ từ Cục SHTT.
 • Trường hợp đơn không bổ sung, sửa chữa thiếu xót hoặc bổ sung, sửa chữa không đạt yêu cầu trong thời hạn ấn định theo thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Cục SHTT sẽ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Giai đoạn 3: Công bố đơn đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích

          Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

          Trong trường hợp đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Giai đoạn 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích

          Thẩm định nội dung là một khâu rất quan trọng, nhằm đưa ra kết luận các yếu tố trong nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ để được cấp giấy chứng nhận hay không.  Thời gian thẩm định nội dung không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

          Để tiến hành công việc này, đơn đăng ký cần phải có yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích tới Cục SHTT. Người nộp đơn hoặc bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền yêu cầu. Thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung được quy định dưới đây, nếu không có yêu cầu trong thời hạn trên, đơn đăng ký coi như được rút lại tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

 • Đối với đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 42 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;
 • Đối với đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: 36 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên.

Trong thực tế, việc yêu cầu thẩm định nội dung được thực hiện bởi chính chủ đơn và được thể hiện ngay trong đơn đăng ký sáng chế.

Giai đoạn 5: Cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

          Khi đơn đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ thì sẽ được cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Quyết định cấp Bằng độc quyền sẽ được thực hiện sau khi người nộp đơn nộp phí theo đúng quy định tại công văn thông báo dự định cấp Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích từ Cục Sở hữu trí tuệ.

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng  Hồ Chí Minh: Tầng 4 Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Việt Nam: +84. 9789 38 505.

Luật sư Hàn Quốc: +84. 904 537 525.  

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

 1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
 2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
 3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
 4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.
Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button