Tư vấn doanh nghiệp

pexels-brett-sayles-10950552

TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Luật doanh nghiệp 2020 quy định, có quy định về trụ sở chính của doanh nghiệp, theo đó thì trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Trụ sở chính của doanh nghiệp chính là nơi mà doanh nghiệp tiến hành các giao dịch kinh doanh, doanh nghiệp có thể đặt trụ sở của mình nơi mà mình muốn nhưng cần phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. 

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì chúng ta có thể rút ra một số đặc điểm cơ bản của trụ sở chính doanh nghiệp như sau:

  • Thứ nhất: Trụ sở chính được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp;
  • Thứ hai: Trụ sở chính doanh nghiệp phải được ghi cụ thể theo địa giới hành chính. Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp phải có địa chỉ xác định gồm số nhà, tên đường/phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
  • Thứ ba: Trụ sở chính không được đặt lại chung cư/nhà tập thể. Trong đó, nghiêm cấm đặt trụ sở chính của công ty tại nhà chung cư có mục đích để ở theo quy định của Luật Nhà ở;
  • Thứ tư là trụ sở chính của doanh nghiệp thì không bắt buộc phải diễn ra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau doanh nghiệp có thể thay đổi trụ sở chính. Doanh nghiệp. Trường hợp thay đổi địa chỉ khác quận/huyện hoặc tỉnh so với địa chỉ cũ, doanh nghiệp cần lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế quản lý và làm tiến hành thủ tục thay đổi cơ quan quản lý thuế.

ĐẶNG THẢO ANH

Legal Consultant

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button