Tư vấn đầu tư

Img 6836 1623637378 4739 1623641194

BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đầu tư theo quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan. Vậy, đối với ngành, nghề cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại thì nhà đầu tư nước ngoài có được thực hiện đầu tư tại Việt Nam hay không? Nacilaw xin đưa ra quy định và cách thức thực hiện đăng ký bổ sung ngành, nghề cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại như sau:

1. Quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định của Luật Thương mại 2005, xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại. Việc cung cấp dịch vụ là là việc một bên có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận.

Theo quy định tại Biểu cam kết về thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO thì doanh nghiệp phân phối bán buôn được phép tự thực hiện các dịch vụ xúc tiến thương mại cho chính doanh nghiệp mình, mà chưa có quy định nào về ngành nghề cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại cho các thương nhân khác.

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, trừ những ngành, nghề bị hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước. Ngành, nghề cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại không thuộc ngành, nghề bị hạn chế tiếp cận thị trường nhưng lại là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phỉa xin cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Theo quy định của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư được quyền kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh.

Vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài để có thể hoạt động được ngành, nghề cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại cho các cá nhân, tổ chức khác cần phải đăng ký được ngành, nghề này, sau đó xin cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP trước khi đi vào hoạt động.

2. Cách thức thực hiện bổ sung ngành, nghề kinh doanh

a) Điều chỉnh dự án đầu tư đối với tổ chức kinh tế được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư

B1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định: Bổ sung mục tiêu cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại;

B2. Nộp hồ sơ điều chỉnh lên cơ quan đăng ký đầu tư;

B3: Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, cấp chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc yêu cầu giải trình (nếu có);

b) Điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

B1: Công ty chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định: Bổ sung ngành, nghề cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại;

B2. Nộp hồ sơ thông báo thay đổi lên phòng đăng ký kinh doanh;

B3: Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét, cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

c) Đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh

Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

B1: Công ty chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh: Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại;

B2. Nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy phép lên Sở Công thương;

B3: Cơ quan đăng ký cấp phép xem xét, lấy ý kiến Bộ Công thương:

– Trường hợp Bộ Công thương đồng ý, Sở Công thương cấp Giấy phép kinh doanh.

– Trường hợp Bộ Công thương từ chối, Sở Công thương từ chối cấp Giấy phép kinh doanh.

TRAN DUC THIEN

(Legal Consultant)

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button